Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]



  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 





   







Sēdes 2013.gadā


2013.gada 20.novembrī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA pārstāvja deleģējuma apstiprināšanu pedagogu profesionālās darbības kvalitātes komisijā.
2. Par LIZDA akcijas rezultātiem un tālākās rīcības plānu.
3. Par nominantu izvirzīšanu sociālās partnerības balvai "Sadarbības partneris 2013".
4. Par materiālo palīdzību piešķiršanu arodbiedrības biedriem.
5. Dažādi.

2013.gada 14.oktobrī
Darba kārtība:
1. Par LU arodorganizācijas priekšsēdētāju.
2. Par augstskolu pārstāvi LIZDA valdē.
3. Par LIZDA arodorganizāciju izvirzīšanu LBAS balvai.
4. Par apbalvošanu ar LIZDA atzinības rakstu.
5.
Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2013.gada IV ceturksnim.
6. Par revīzijas rezultātiem LIZDA Limbažu starpnovadu arodorganizācijā.
7.
Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2013.gada 9 mēnešos.
8. Par Sadarbības memoranda projektu un tālāko LIZDA rīcību.
9. Par augstākās izglītības finansēšanu.
10. Dažādi.

2013.gada 28.augustā
Darba kārtība:
1. Informācija par priekšsēdētāja pārvēlēšanu LIZDA Cēsu starpnovadu arodorganizācijā.
2. Aktualitātes 2013./2014. mācību gadā IZM un LIZDA skatījumā; LIZDA akciju plāns.
3.
Par Pasaules Skolotāju dienu 2013.gadā Latvijā.
4. Par akcijas "Skolas diena 2013" īstenošanu.
5. Par konferenci "Par cienīgu darbu pedagogiem".
6. Par konkursu "Pedagogam draudzīga izglītības iestāde".
7. Par Vidzemes reģiona pārstāvi LIZDA valdē.
8. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
9. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2013.gada 1. pusgadā.
10. Dažādi.

2013.gada 12.jūnijā
Darba kārtība:
1. Finanšu ministrijas prezentācija par darba samaksas veidošanas principiem valsts budžeta iestādēs.
2. LIZDA pētījuma „Pedagogu darba samaksu ietekmējošie faktori vispārējās izglītības iestādēs Latvijā” prezentācija.
3. Izglītības un zinātnes ministrijas prezentācija par jaunajām politikas iniciatīvām izglītībā un zinātnē.
4. Par grozījumiem Izglītības likumā.
5.
Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2013.gada III ceturksnim.
6. Par LIZDA salību LBAS protesta akcijā pie Ministru kabineta 2013.gada 19.jūnijā.
7. Par revīzijas rezultātiem.
8. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
9. Dažādi.

2013.gada 8.maijā
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar
jauno izglītības un zinātnes ministru Vjačeslavu Dombrovski un citām Izglītības un zinātnes ministrijas vadošajām amatpersonām par turpmāko sadarbību pārmaiņu virzībā un nozares darbinieku atalgojuma paaugstināšanā.
2. Aktivitātes LIZDA projektā "Padziļināta izpratne par cienīgu darbu pedagogiem".
3. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2013.gada 1. ceturksnī.
4. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
5. Dažādi.

2013.gada 17.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par Sadarbības memorandu augstākajā izglītībā un zinātnē.
2. Par pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas programmas izstrādes gaitu.
3. Par LIZDA aktivitātēm un informācijas apriti.
4. Dažādi.

2013.gada 27.martā
Darba kārtība:
1. Par LIZDA statistikas datiem uz 01.01.2013.
2. Par LIZDA dalīborganizāciju Sociālās palīdzības fondu darbības rezultātiem 2012.gadā.
3. Par LIZDA fonda darbības rezultātiem 2012.gadā.
4. Par LIZDA 2012.gada darba plāna izpildi un prioritārajiem darba virzieniem 2013.gadā.
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2013.gada II ceturksnim.
6. Par Arodbiedrību likuma projektu.
7. Par ITIC karšu piedāvājumu LIZDA biedriem - pedagogiem.
8. Par LIZDA padomes un Izpildbiroja dokumentālās revīzijas rezultātiem.
9. Par LIZDA 2012.gada finanšu pārskatu.
10. Informācija par izdienas pensijām.
11. Informācija par mazajām skolām.
12. Informācija par situāciju augstākajā izglītībā un zinātnē.
13. Tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministrijas vadības pārstāvjiem.