Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2015.gadā


2015.gada 17.jūnijs
Darba kārtība:
1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2. Par vienošanos par sadarbību ar Izglītības un zinātnes ministriju.
3. Par nolikumu par LIZDA pirmorganizāciju.
4. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2015.gada III ceturksnim.
5. Diskusija par LIZDA stratēģiju pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanā.
6. Dažādi.

2015.gada 3.jūnijs
Darba kārtība:
1. LIZDA un IZM vienošanās par sadarbību - projekts.
2. Nolikums par LIZDA pirmorganizāciju.
3. Konkurss darba devējiem "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2015".
4. Par LIZDA patstāvīgajām vienībām.
5.
Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2015.gada III ceturksnim.
6. Par LIZDA padomes pārstāvju izvirzīšanas principiem LIZDA valdē, LBAS padomē, LIZDA fonda valdē.
7. LIZDA valdes ievēlēšana.
8. LIZDA padomes pārstāvju ievēlēšana Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības padomē.
9. LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda valdes ievēlēšana.
10. Par LIZDA VI kongresa rezolūcijām.
11. Dažādi.

--- --- --- Līdz LIZDA VI kongresam --- --- ---

2015.gada 13.maijs
Darba kārtība:
1.
Par LIZDA VI kongresa sagatavošanas gaitu.
2. Dažādi.

2015.gada 15.aprīlis
Darba kārtība:
1.
Par LIZDA VI kongresa sagatavošanas gaitu.
2. Par LIZDA dalīborganizāciju konferenču norisi.
3. Par Jauno pedagogu padomes 09.04.2015. sēdes lēmumu saistībā ar IZM plānoto pedagogu darba samaksas jauno modeli.
4. Nolikums par LIZDA pirmorganizāciju.
5.
Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
6. Dažādi.


2015.gada 27.marts
Darba kārtība:
1. Par pedagogu jaunā darba samaksas modeļa izstrādes un aprobācijas gaitu.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Par LIZDA biedru statistikas datiem uz 2015.gada 1.janvāri.
4. Par LIZDA dalīborganizāciju sociālās palīdzības fondu darbības rezultātiem 2014.gadā.
5. Par LIZDA Nelaimes gadījumu fonda darbības rezultātiem 2014.gadā.
6. Par 2014.gada LIZDA finanšu pārskatu.
7. Par biedrību, nodibinājumu un arodbiedrību gada pārskatu VID.
8. Par LIZDA padomes un biroja dokumentālās revīzijas rezultātiem.
9. Par LIZDA dalīborganizāciju motivācijas sistēmas kritēriju rezultatīvajiem rādītājiem 2014.gadā.
10. Par LIZDA VI kongresa sagatavošanas gaitu.
11. Dažādi.

2015.gada 29.janvāris
Darba kārtība:
1.
Par LIZDA sociālo garantiju fonda nolikumu.
2. Par izmaiņām LIZDA NG fonda nolikumā 2015.gadam.
3. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2015.gada 1.pusgadam.
4. Par LIZDA DO motivācijas sistēmas kritēriju rezultatīvajiem rādītājiem 2014.gadā.
5. Par LIZDA VI kongresa sagatavošanas gaitu.
6. Dažādi.