Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Priekšsēdētāja

Inga Vanaga  Inga Vanaga


LIZDA VI kongresā 23.05.2015. ar 168 delegātu balsīm par LIZDA priekšsēdētāju uz turpmākajiem pieciem gadiem ievēlēta Inga Vanaga, kas bijusi aktīvi iesaistīta izglītības un zinātnes nozares politikas veidošanā gan kā Saeimas deputāte un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre, gan divus gadus bijusi Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre, gan frakciju konsultante un Centrālās vēlēšanu komisijas locekle, kā arī darbojusies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā un Demogrāfijas lietu apakškomisijā, Sporta apakškomisijā. Inga bijusi prodekāne mācību jautājumos un lektore Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, kurā īstenoti arī daudzi projekti. Vadījusi kultūras dzīvi Līvbērzē kā arī savu individuālo uzņēmumu. Ingai ir sociālo zinātņu  maģistra grāds socioloģijā un bakalaura grāds ekonomikā. Vairāk nekā 10 gadus bijusi Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības biedre.


LIZDA priekšsēdētāja:
- sasauc Padomes un Valdes sēdes;
- ir atbildīga par arodbiedrības darbu Padomes un Valdes sēžu starplaikā;
- pārstāv arodbiedrības intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās, paužot LIZDA Kongresa, Padomes un Valdes viedokli;
- uztur sadarbību ar organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem, paraksta LIZDA dokumentus, ir kredīta rīkotājs;
- izveido algoto darbinieku personālsastāvu un vada LIZDA biroju.

Priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas funkcijas pilda vietnieks.
LIZDA priekšsēdētāja ir arī LIZDA Padomes un Valdes priekšsēdētāja.