Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Priekšsēdētāja

Inga Vanaga  Inga Vanaga


LIZDA VI kongresā 23.05.2015. ar 168 delegātu balsīm par LIZDA priekšsēdētāju uz turpmākajiem pieciem gadiem ievēlēta Inga Vanaga, kas bijusi aktīvi iesaistīta izglītības un zinātnes nozares politikas veidošanā gan kā Saeimas deputāte un Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sekretāre, gan divus gadus bijusi Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāre, gan frakciju konsultante un Centrālās vēlēšanu komisijas locekle, kā arī darbojusies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā un Demogrāfijas lietu apakškomisijā, Sporta apakškomisijā. Inga bijusi prodekāne mācību jautājumos un lektore Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, kurā īstenoti arī daudzi projekti. Vadījusi kultūras dzīvi Līvbērzē kā arī savu individuālo uzņēmumu. Ingai ir sociālo zinātņu  maģistra grāds socioloģijā un bakalaura grāds ekonomikā. Vairāk nekā 10 gadus bijusi Latvijas Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības biedre.


LIZDA priekšsēdētāja:
- sasauc Padomes un Valdes sēdes;
- ir atbildīga par arodbiedrības darbu Padomes un Valdes sēžu starplaikā;
- pārstāv arodbiedrības intereses valsts un sabiedriskajās institūcijās, paužot LIZDA Kongresa, Padomes un Valdes viedokli;
- uztur sadarbību ar organizācijām, iestādēm un uzņēmumiem, paraksta LIZDA dokumentus, ir kredīta rīkotājs;
- izveido algoto darbinieku personālsastāvu un vada LIZDA biroju.

Priekšsēdētājas prombūtnes laikā viņas funkcijas pilda vietnieks.
LIZDA priekšsēdētāja ir arī LIZDA Padomes un Valdes priekšsēdētāja.