Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   StruktūraKongress - LIZDA augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi piecos gados.
Padome - LIDZA lēmējinstitūcija, kas darbojas LIZDA Kongresu starplaikos.
Valde - LIZDA lēmējinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbu LIZDA Padomes starplaikā.
Teritoriālo organizāciju (LIZDA padomes dalīborganizāciju*) padomes - vada arodbiedrības darbu noteiktā teritorijā.
Pirmorganizāciju arodkomitejas - vada arodbiedrības darbu konkrētā iestādē/organizācijā.

*Par LIZDA padomes dalīborganizāciju kļūst teritoriāla organizācija, kura apvieno ne mazāk kā 100 biedrus.