Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   StruktūraKongress - LIZDA augstākā lēmējinstitūcija, kas sanāk reizi piecos gados.
Padome - LIDZA lēmējinstitūcija, kas darbojas LIZDA Kongresu starplaikos.
Valde - LIZDA lēmējinstitūcija, kas vada arodbiedrības darbu LIZDA Padomes starplaikā.
Teritoriālo organizāciju (LIZDA padomes dalīborganizāciju*) padomes - vada arodbiedrības darbu noteiktā teritorijā.
Pirmorganizāciju arodkomitejas - vada arodbiedrības darbu konkrētā iestādē/organizācijā.

*Par LIZDA padomes dalīborganizāciju kļūst teritoriāla organizācija, kura apvieno ne mazāk kā 100 biedrus.