Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2010.gadā

2010.gada 24.novembrī
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta projektu 2011.gadam, Izglītības un zinātnes ministrijas sadaļu tajā;
2. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes projektu 2011.gadam;
3. Par arodbiedrības protesta piketu pret 2011.gasa valsts budžetu;
4. Par LIZDA Ogres starpnovadu arodorganizācijas veikto darbu;
5. Par Latvijas Universitātes un Tukuma starpnovadu AO veiktās revīzijas rezultātiem;
6. Par LIZDA kandidatūrām LBAS sociālās partnerības balvai „Sadarbības parneris 2010”;
7. Par deleģējuma apstiprinājumu darbam 4.kvalitātes pakāpes pretendentu profesionālās darbības novērtēšanas komisijās ESF projekta „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”  Nr.2009/0196/IDP/1.2.2.1.5./09/IPIA/VIAA/001 ietvaros;
8. Par LIZDA pārstāvja deleģēšanu darbam nodibinājuma „Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs” padomē;
9. Par LIZDA biedru informācijas apmaiņas programmu Live@edu;
10. Par LIZDA interneta mājas lapas statistiku un dalīborganizāciju iesaisti lapas satura veidošanā.

2010.gada 9.septembrī
Darba kārtība:
1. Par finanšu situāciju izglītības iestādēs jaunā mācību gadā sākumā.

2010.gada 18.augustā
Darba kārtība:
1. Par uzdevumiem LIZDA V Kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildē:
1.1. par saņemto atbildi no Izglītības un zinātnes ministrijas uz LIZDA V Kongresa rezolūciju;
1.2. par pasākumu plānu LIZDA V Kongresa lēmuma un rezolūcijas izpildei;
1.3. par LIZDA V Kongresa lēmuma 4.1. punkta izpildi – darbu pie valsts un pašvaldību budžeta finansēto izglītības iestāžu darbinieku darba samaksas pilnveides;
1.4. par situāciju saistībā ar LIZDA V Kongresa rezolūcijā izteiktajām prasībām valdībai – informācija par izdienas pensijām;
1.5. par LIZDA V Kongresa lēmuma 4.2. punkta izpildi - LIZDA struktūras sakārtošana teritoriju un pirmorganizāciju līmenī;
1.6. LIZDA pozitīvās pieredzes popularizēšana (jauna mājas lapa, avīze);
2. Par LIZDA sekciju nolikumu;
3. Par Latvijas Zinātņu akadēmijas iesniegumu;
4. Par dalību akcijā „Skolas soma”;
5. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un līdzekļu novirzījumu tāmi 2010.g. 1.pusgadā;
6. Dažādi:
6.1. par LIZDA semināriem reģionos;
6.2. par LIZDA Valdes locekļu un Izpildbiroja darbinieku semināru 8., 9.septembrī;
6.3. par LIZDA dalību starptautiskajās aktivitātēs;
6.4. par sadarbības iespējām ar IzglītībasPortāls.lv;
6.5. par Izglītības un zinātnes ministrijas balvu.

2010.gada 12.maijā
Darba kārtība:
1. Par LIZDA Padomes ziņojuma tēzēm V kongresam;
2. Par LIZDA V kongresa rezolūcijām un paziņojuma projektiem;
3. Par LIZDA Revīzijas komisijas sastāvu;
4. Dažādi:
4.1. par saņemto vēstuli no Amatas, Priekuļu, Raunas, Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Pārgaujas, Līgatnes novadu izglītības iestāžu vadītājiem, Amatas novada pašvaldības apvienotās Izglītības pārvaldes darbiniekiem par situāciju izglītības jomā.

2010.gada 21.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par LIZDA V kongresa delegātu aptaujas lapu;
3. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju un ilggadējo dalīborganizāciju priekšsēdētāju apbalvošanu ;
4. Par LBAS divdesmitgades atzīmēšanu;
5. Par kandidatūrām Norvēģijas arodbiedrību konfederācijas (LO Norway) stipendijai;
6. Par balvu piešķiršanu.

2010.gada 11.martā
Darba kārtība:
1. Par kandidatūru LIZDA priekšsēdētāja amatam;
2. Par priekšlikumiem sakarā ar LIZDA 20 gadu jubileju;
3. Par LIZDA V kongresa viesu sarakstu;
4. Par LIZDA V kongresa norises vietu (nolēma organizēt LIZDA V kongresu LU Lielajā aulā);
5. Dažādi:
5.1. par LIZDA pārstāvjiem dalīborganizāciju pārvēlēšanu konferencēs;
5.2. par IZM pārstāvju uzaicināšanu uz LIZDA padomes 17.03.2010. sēdi.