Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2012.gadā


2012.gada 21.novembrī

Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes izpildi 2012.gada 9 mēnešos.
4.1. Par grozījumiem 2012.g. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmē.
5. Par LIZDA Fonda darbības rezultātiem 2012.gada 9 mēnešos.

2012.gada 16.oktobrī

Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par 2013.gada valsts budžeta projektā paredzēto finansējumu IZM pārziņā esošajām jomām.
3. Informācija par IZM darba grupu augstākās izglītības un zinātnisko institūciju darbinieku darba samaksas pārskatīšanai.
4. Informācija par IZM darba grupu vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas projekta izstrādi.
5. Par plānoto pāreju uz 40 stundu darba nedēļu.
6. Par LIZDA konferenci "No stresa un vardarbības brīva pedagoga darba vide".
7. Par LIZDA komunikācijas kampaņas "Pasaules Skolotāju diena Latvijā 2012" rezultātiem.
8. Dažādi.

2012.gada 4.jūnijā
Darba kārtība:
1. Par IZM piedāvātā Sadarbības memoranda projektu.
2. Par IZM rosinātajiem grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 836 un Nr. 1616.
3. Dažādi.

2012.gada 18.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāme 2012.gada 1.ceturksnī.
3. Par LIZDA dalību LBAS sporta spēlēs.
4. Par LIZDA deleģēto pārstāvju darbu IZM darba grupās.
5. Par apbalvošanu ar LIZDA atzinības rakstu.
6. Dažādi.

2012.gada 21.martā
Darba kārtība:

1. Par LIZDA, LIVA, LPD prasībām valdībai un atbalstu līdzsvarotām reformām izglītībā.
2. Par priekšlikumiem izglītības pārmaiņu īstenošanā.
3. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministru Robertu Ķīli un IZM speciālistiem.

2012.gada 22.februārī
Darba kārtība:
2. Par LIZDA pārstāvju deleģēšanu IZM darba grupās.
3. Par LIZDA, LIVA, LPD vienotu rīcību interešu aizstāvībā.
4. Par LIZDA konferences organizēšanu aprīlī.
5. Par LIZDA dalību Norvēģijas valdības finansētā projektu konkursā "Par cienīgu darbu".
6. Par LIZDA sadarbību ar ISIC.lv un Swedbanku.
7. Par Eiropas arodbiedrību rīcības dienu.
8. Dažādi.