Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2013.gadā


2013.gada 7.novembrī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Par 2014.gada valsts budžetu un turpmākām arodbiedrības aktivitātēm.
4. Par ETUCE izvirzītajiem pamatuzdevumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai Eiropā.
5. Par biedru naudas maksājumiem Education International.
6. Dažādi.

2013.gada 24.septembrī
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai.
2. Par Ministru prezidenta, LIZDA, LIVA memoranda par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu projektu.
3. Par Sadarbības memoranda par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.
4. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
5. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
6. Dažādi.


2013.gada 9.septembrī
Darba kārtība:
1. Par pedagogu un zinātnieku protesta akcijām.


2013.gada 22.maijā

Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmu.
3. Par  LIZDA pārstāvju atsaukšanu no  IZM darba grupas par agrāku vidējās izglītības ieguvi.
4. Par grozījumu virzību Izglītības likumā.
5. Par Sadarbības memoranda projektu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.
6. Dažādi.


2013.gada 5.aprīlī

Darba kārtība:
1. Par LIZDA biroja amatu sarakstu.
2. Par konkursu jaunajiem pedagogiem.
3. Par LIZDA projekta konkursu "Pedagogam draudzīga izglītības iestāde".
4. Par dalību LBAS Sporta spēlēs š.g. 12. - 14.jūlijā.
5. Par dalību LBAS Pludmales volejbola Lielās balvas izcīņas turnīrā.
6. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
7. Par LIZDA tālāko rīcību, lai panāktu finansējuma palielinājumu nozarei.
8. Dažādi.