Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2013.gadā


2013.gada 7.novembrī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Par 2014.gada valsts budžetu un turpmākām arodbiedrības aktivitātēm.
4. Par ETUCE izvirzītajiem pamatuzdevumiem kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai Eiropā.
5. Par biedru naudas maksājumiem Education International.
6. Dažādi.

2013.gada 24.septembrī
Darba kārtība:
1. Par valsts budžeta mērķdotācijām pašvaldībām pedagogu darba samaksai.
2. Par Ministru prezidenta, LIZDA, LIVA memoranda par pedagogu darba samaksas paaugstināšanu projektu.
3. Par Sadarbības memoranda par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.
4. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
5. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
6. Dažādi.


2013.gada 9.septembrī
Darba kārtība:
1. Par pedagogu un zinātnieku protesta akcijām.


2013.gada 22.maijā

Darba kārtība:
1. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
2. Par Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sasaistes programmu.
3. Par  LIZDA pārstāvju atsaukšanu no  IZM darba grupas par agrāku vidējās izglītības ieguvi.
4. Par grozījumu virzību Izglītības likumā.
5. Par Sadarbības memoranda projektu par akadēmiskā un zinātniskā personāla darba samaksas pārskatīšanu.
6. Dažādi.


2013.gada 5.aprīlī

Darba kārtība:
1. Par LIZDA biroja amatu sarakstu.
2. Par konkursu jaunajiem pedagogiem.
3. Par LIZDA projekta konkursu "Pedagogam draudzīga izglītības iestāde".
4. Par dalību LBAS Sporta spēlēs š.g. 12. - 14.jūlijā.
5. Par dalību LBAS Pludmales volejbola Lielās balvas izcīņas turnīrā.
6. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
7. Par LIZDA tālāko rīcību, lai panāktu finansējuma palielinājumu nozarei.
8. Dažādi.