Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2014.gadā


2014.gada 19.novembrī
Darba kārtība:
1. Tikšanās ar izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili.
2. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
3. Par LIZDA arodorganizāciju apstiprināšanu apbalvošanai ar LBAS balvu.
4. Par pedagogu jaunā darba samaksas modeļa aprobācijas gaitu.
5. Par atskaišu/pārvēlēšanas sapulcēm LIZDA pirmorganizācijās un dalīborganizāciju konferencēm.
6. Par aptaujas „Izglītības kvalitāte Latvijā” rezultātiem.
7. Par LIZDA 9 mēnešu budžeta izpildi.
8. Par LIZDA Fonda 9 mēnešu rezultātiem un izmaiņām Fonda nolikumā.
9. Dažādi.

2014.gada 24.septembrī
Darba kārtība:
1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2. Par KS "Skolu krājaizdevu sabiedrība" darbību.
3. Par LIZDA stratēģiju jaunā pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanā.
4. Par LIZDA arodorganizāciju izvirzīšanu LBAS balvai.
5. Par LIZDA darbības virzieniem un pasākumiem 2014.gada IV ceturksnim.
6. Par LIZDA konkursa "Atspēriens" uzvarētājiem.
7. Par LIZDA konkursa "Kas ir kvalitatīva izglītība Latvijā?" uzvarētājiem.
8. Par Baltijas valstu izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību konferenci Rīgā 29.-30.10.
9. Dažādi.

2014.gada 21.maijā
Darba kārtība:
1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2. Par LIZDA akciju plāna izpildi un tālāko darbību prasību nodrošināšanā.
3. Par IZM darba grupas darbību jauna pedagogu darba samaksas modeļa un darba samaksas paaugstināšanas grafika izstrādē.
4. Par nolikuma projektu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014".
5. Par LIZDA jauniešu padomes darbību.
6. Par LIZDA projektu programmā "Erasmus+".
7. Par LIZDA pirmorganizāciju statistiku uz 01.01.2014.
8. Par alianses "Vienoti kvalitatīvai izglītībai" darbību.
9. Par LIZDA dalīborganizāciju priekšsēdētāju pieredzes apmaiņas braucienu.
10. Dažādi.

2014.gada 1.aprīlī
Darba kārtība:
1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2. Par LIZDA protesta akciju 12.maijā.
3. Par diskusiju ar Eiropas Parlamenta deputātu kandidātiem.
4. Par LZA arodorganizācijas iesniegumu.
5. Par situāciju LIZDA Aizkraukles starpnovadu arodorganizācijā.
6. Dažādi.

2014.gada 19.februārī
Darba kārtība:
1. Par LIZDA darba plānu 2014.gadam.
2. Par LIZDA fonda darbības rezultātiem.
3. Par IZM plānotajiem pasākumiem L.Straujumas Valdības rīcības plānā un LIZDA aktivitātēm prasību izpildē.
4. Par LIZDA darba grupu jauna pedagogu darba samaksas modeļa izstrādei.
5. Par LIZDA jauniešu padomes nolikumu.
6. Par ESF projekta "LBAS administratīvās kapacitātes stiprināšana" semināru 2014.gada dalījums LIZDA dalīborganizācijām.
7. Par LIZDA konkursa "Atspēriens" nolikumu.
8. Par dalību LBAS sporta spēlēs 27. - 29.jūnijā.
9. Par LIZDA dalīborganizāciju biedru naudas maksas atskaitījumiem.
10. Par konkursu "Pedagogam draudzīgākā izglītības iestāde 2014".
11. Jautājuma aktualizešana par izdienas pensijām pedagogiem.

2014.gada 8.janvārī
Darba kārtība:
1. Par Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014. - 2020.gadam.
2. Par esošo situāciju LIZDA prasību izpildē.
3. Par apbalvošanu ar LIZDA atzinības rakstu.
4. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājumu tāmes 2014.gadam projektu.
5. Par LIZDA biedru nelaimes gadījumu materiālās palīdzības fonda (LIZDA fonda) nolikumu.
6. Par LIZDA statūtos paredzēto biedru naudas lielumu mēnesī, sakarā ar pāreju uz eiro.
7. Par priekšlikumiem LIZDA streiku fonda nolikumam.
8. Par LBAS ESF projekta aktivitātēm 2014.gadā.
9. Par LIZDA padomes izbraukuma stratēģisko semināru.
10. Dažādi.