Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Sēdes 2015.gadā


2015.gada 13.jūlijā
Darba kārtība:
1. Aktuālā informācija par Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto Ministru kabineta noteikumu projektu „Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi”.
2. Par "Neatliekamie pasākumi pedagogu darba samaksas jaunā modeļa uzlabošanai pirms tā ieviešanas 2016.gadā un pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiks 2017. – 2019.gadam" projektu.
3. Dažādi.

--- --- --- Līdz LIZDA VI kongresam --- --- ---

2015.gada 22.aprīlis
Darba kārtība:
1. Par Latvijas Universitātes arodorganizācijas konferences lēmumu.
2.  Par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu.
3. Dažādi.

2015.gada 18.februāris
Darba kārtība:
1. Par apbalvošanu ar LIZDA Atzinības rakstu.
2. Par finansējuma modeļa maiņu augstākajā izglītībā un LIZDA dalību HERSC sanāksmes organizēšanā Rīgā.
3. Par projektu „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616 „Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai””.
4. Par pedagogu jaunā atalgojuma modeļa ieviešanas gaitu.
5. Par LIZDA VI kongresa sagatavošanas gaitu.

2015.gada 21.janvāris
Darba kārtība:
1. Par finanšu aizdevumu LBAS.
2. Par LIZDA darbības virzieniem 2015.gada 1.pusgadam.
3. Informācija par pedagogu jaunā atalgojuma modeļa ieviešanas gaitu.
4. Par LIZDA Sociālo garantiju fonda nolikumu.
5. Par LIZDA biedru nelaimes gadījumu fonda nolikuma izmaiņām 2015.gadā.
6. Par LIZDA dalīborganizāciju motivācijas sistēmu.
7. Par LIZDA VI Kongresa sagatavošanas gaitu.
8. Par LIZDA protesta akciju rezultātiem 2014.gadā.
9. Par LIZDA jaunizveidoto pirmorganizāciju reģistrāciju.
10. Par LIZDA dalību ETUCE projektā.
11. Dažādi.