Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Arodorganizācijas izveide

Arodbiedrība ir neatkarīga sabiedriskā organizācija, kas pārstāv un aizstāv savu biedru darba un citas sociālās, ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par arodbiedrībām". Arodbiedrības mērķis ir pievērst uzmanību darbinieku vajadzībām, panākt viņu ienākumu nepārtrauktu pieaugumu, darba tiesību aizsargāšanu un tādu sociālo garantiju nodrošināšanu, kas veicinātu personības brīvu un vispusīgu attīstību.

Veidojot arodorganizāciju darba vietā paveras lielākas iespējas veidot sociālo dialogu ar darba devēju, slēgt darba koplīgumu,
lai uzlabotu situāciju Jūsu izglītības/zinātnes iestādē ne tikai arodbiedrības biedriem, bet visiem kolektīvā strādājošiem. 

Lai nodibinātu arodbiedrību savā organizācijā:
- jāatrod sev domubiedri, jo jābūt vismaz trīs darbiniekiem, kuri vēlas izveidot arodbiedrību;
- jāiepazīstas ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Statūtiem;
- jāsazinās ar Jūsu reģiona LIZDA dalīborganizāciju par vēlmi iestāties attiecīgā starpnovadu arodorganizācijā;
- jānoorganizē Jūsu arodbiedrības biedru sapulce un jāievēl arodorganizācijas vadītājs;
- jāuzraksta iesniegums LIZDA ar lūgumu uzņemt jauno arodorganizāciju par LIZDA pirmorganizāciju.

Iepazīsties ar LIZDA ceļvedi jaunas arodorganizācijas izveidē!
Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIZDA izpildbiroju!