Aptauja
Kuri no minētajiem dzīves kvalitātes aspektiem, Jūsu skatījumā, pedagogam ir visnozīmīgākie?
Nodarbinātība (darba slodze)
Darba vide (darba aizsardzības pasākumi)
Tiesiskums (tiesības, kas reglamentē attiecības ar skolēniem, vecākiem, kā arī vadītājiem)
Izglītība (kvalifikācijas celšanas iespējas)
Informētība (manis kā arodbiedrības biedra informēšana)
Materiālā labklājība (darba alga, piemaksa par labu darbu)
Sociālā drošība (sociālā aizsardzība, materiālā palīdzība nelaimes gadījumos)
Veselība (veselības apdrošināšana, pasākumi veselības uzlabošanai)
Brīvais laiks (kultūras un sporta pasākumi)
Darba un ģimenes savienošana (iespējas savienot darbu situācijās, kad ir mazi bērni utt.)
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pētījumi

Ekonomiskie stimuli darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanā: apskats no Eiropas viedokļa
(Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, 2010)

Pētījumā secināts, ka ekonomisko stimulu programmas, kas rosina organizācijas veikt ieguldījumus risku novēršanā, ir ekonomiski izdevīga iespēja valstīm, kuras cenšas samazināt ar darbu saistītu negadījumu un saslimšanu skaitu. Pētījumā atspoguļots kā ekonomiskos stimulus izmanto dažādās Eiropas valstīs un kas ir labāko šādu stimulu paraugu efektivitātes pamatā.

Latvijas iedzīvotāju aptauja (SKDS, 2010)
LBAS pasūtītā un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2010.gada martā veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par iedzīvotāju rīcību darba tiesību pārkāpumu gadījumā, gatavību vērsties tiesā pretlikumīgas atlaišanas gadījumā, gatavību atgriezties darbā pēc pretlikumīgas atlaišanas, elektrotraumām darba vietā pēdējā gada laikā, obligātās veselības pārbaudes veikšanu pēdējā gada laikā un izmeklējumu daudzumu, tiem nepieciešamo laiku, gatavību saņemt algas izmaksu "aploksnē", darba algas izmaksas aizkavēšanu.

Aktuālās darba aizsardzības problēmas un jaunie riska faktori (Ivars Vanadziņš, 2010)
Materiāls no LBAS starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītās konferences Rīgā 28.04.2010. Aktuālākāss darba aizsardzības problēmas un jaunie riska faktori Pasaulē, Eiropas Savienībā, Latvijā.

Darba apstākļi un riski Latvijā  (Linda Matisāne, 2010)
Pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010” rezultāti – kā darbinieku pārstāvju klātbūtne uzlabo darba aizsardzības līmeni uzņēmumos.