Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Pētījumi

Ekonomiskie stimuli darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanā: apskats no Eiropas viedokļa
(Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra, 2010)

Pētījumā secināts, ka ekonomisko stimulu programmas, kas rosina organizācijas veikt ieguldījumus risku novēršanā, ir ekonomiski izdevīga iespēja valstīm, kuras cenšas samazināt ar darbu saistītu negadījumu un saslimšanu skaitu. Pētījumā atspoguļots kā ekonomiskos stimulus izmanto dažādās Eiropas valstīs un kas ir labāko šādu stimulu paraugu efektivitātes pamatā.

Latvijas iedzīvotāju aptauja (SKDS, 2010)
LBAS pasūtītā un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS 2010.gada martā veiktās Latvijas iedzīvotāju aptaujas rezultāti par iedzīvotāju rīcību darba tiesību pārkāpumu gadījumā, gatavību vērsties tiesā pretlikumīgas atlaišanas gadījumā, gatavību atgriezties darbā pēc pretlikumīgas atlaišanas, elektrotraumām darba vietā pēdējā gada laikā, obligātās veselības pārbaudes veikšanu pēdējā gada laikā un izmeklējumu daudzumu, tiem nepieciešamo laiku, gatavību saņemt algas izmaksu "aploksnē", darba algas izmaksas aizkavēšanu.

Aktuālās darba aizsardzības problēmas un jaunie riska faktori (Ivars Vanadziņš, 2010)
Materiāls no LBAS starptautiskajai darba aizsardzības dienai veltītās konferences Rīgā 28.04.2010. Aktuālākāss darba aizsardzības problēmas un jaunie riska faktori Pasaulē, Eiropas Savienībā, Latvijā.

Darba apstākļi un riski Latvijā  (Linda Matisāne, 2010)
Pētījuma „Darba apstākļi un riski Latvijā, 2010” rezultāti – kā darbinieku pārstāvju klātbūtne uzlabo darba aizsardzības līmeni uzņēmumos.