Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   Noderīga informācija

Darba tiesiskās attiecības
- Darba likums ar komentāriem
- VDI informatīvais materiāls par darba līgumiem
-
VDI informatīvais materiāls par darba un atpūtas laiku
- VDI informatīvais materiāls par vienlīdzīgu attieksmi
- VDI informācija par darba tiesisko attiecību pārtraukšanu
- VDI informācija par darba samaksas noteikšanas principiem
-
VDI informācija par tiesībām uz atpūtu un darba laika noteikumiem
-
Latvijas Darba devēju konfederācijas rokasgrāmata darba devējiem

- Jurista komentārs par pulciņa skolotāja nodarbinātību
- Jurista komentārs par skolotāja darba slodzi divās darba vietās
-
Jurista atbildes par darbinieku atvaļinājumiem

Darba samaksa
- Informatīvais ziņojums „Par pedagogu darba samaksas sistēmas pilnveidi”
- Pedagogu darba samaksa Latvijā, Lietuvā, Igaunijā
- Pedagoga darba algas aprēķināšanas piemērs
- Pedagoga mēnešalgas aprēķins 2010./2011.gadam
-
IZM skaidrojums naudas līdzekļu sadalei pašvaldībām valsts budžeta mērķdotācijām pedagogu darba samaksai
(IZM informatīvā izdevuma Nr. 34 8.lappusē)

-
Pedagogu atalgojums Igaunijā 2005-2010

Darba koplīgumi

- LBAS metodiskais izdevums "Darba koplīguma loma darba tiesiskajās attiecībās"
- LBAS metodiskais izdevums "Darba koplīgums katrā uzņēmumā"
- LBAS koplīguma sadaļas par drošiem un nekaitīgiem darba apstākļiem paraugs

Darba tiesības Eiropas Savienībā
- Eiropas Komisijas Nodarbinātības, sociālo lietu un iespēju vienlīdzības ģenerāldirektorāts

Bezdarbnieka statuss
- Bezdarbnieka statusa iegūšana, tiesības un pienākumi, pabalsts, darba meklētāja statuss, darba izvēles iespējas, apmācības
- Pabalstu un nodokļu kalkulatori

Citi
- Valsts pakalpojumi, neizejot no mājas
- Sapnis par izdienas pensijām?