Aptauja
Vai Jūsu pārstāvētajā augstākās izglītības iestādē ar 2019.gada 1.janvāri ir paaugstinājusies zemākā mēneša darba algas likme?
Jā, ir paaugstinājusies
Nē, nav paaugstinājusies
Neesmu informēts / -a
[Rezultāti] [Arhīvs]  View arodbiedriba's profile on slideshare 
 

   


691248537

Ceturtdiena 18/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība novēl priecīgas Lieldienas! lasīt vairāk


Trešdiena 17/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē ir nolēmusi sākt beztermiņa pedagogu streiku no š.g. 2. septembra, ja mēneša laikā netiks pieņemti konkrēti grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka pedagogu darba samaksas pieauguma grafika īstenošanu. lasīt vairāk


Pirmdiena 15/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pēc iepazīšanās ar “Latvijas Stabilitātes programma 2019. – 2022. gadam” projektu (Stabilitātes programma) ir nosūtījusi vēstuli Finanšu ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, LR Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, kurā vērš politikas veidotāju uzmanību uz vairākiem aktuāliem jautājumiem izglītības politikas veidošanā un zinātnes nozarē kopumā. LIZDA vērš uzmanību, ka zinātne kā Latvijas tautsaimniecības attīstībai būtiska nozare netiek aktualizēta Stabilitātes programmā. Latvijas pētniecības ekosistēmā ietvertie prioritārie virzieni zinātnē (Fundamentālie un lietišķie pētījumi, Valsts pētījumu programmas, tirgus orientētie pētījumi) un Latvijas viedās specializācijas stratēģija (RIS3) nosaka Latvijas ekonomiskās izaugsmes izaicinājumus. LIZDA uzskata, ka neadekvāti zemais atalgojums zinātnē nodarbinātajiem ir necieņas apliecinājums profesionāļiem, kuru zināšanas un pieredze balstīta gadiem ilgās studijās un pētniecībā, un, kuru ieguldījums ir stratēģiski svarīgs gan Latvijas cilvēkresursu, gan ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai. LIZDA uzsver nepieciešamību pildīt likuma normas par finansējuma nodrošinājumu, lai zinātnē nodarbinātie saņemtu cilvēka cienīgu atalgojumu, un, lai beidzoties ES struktūrfondu finansējumam 2020. gadā, Latvijas pētniecība netiktu pakļauta kārtējam krīzes un lejupslīdes riskam. lasīt vairāk


Piektdiena 12/04/2019

2019. gada 12. aprīlī Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) bija aicinājusi visas iesaistītās puses uz kopīgu tikšanos, lai pārrunātu esošo situāciju saistībā ar pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi un aicinātu atbalstīt LIZDA prasības un streika norisi. LIZDA priekšsēdētāja I.Vanaga savā uzrunā klātesošos iepazīstināja ar saviem secinājumiem par pieauguma grafika izpildes gaitu. LIZDA norāda, ka likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 58. panta redakcija, kas tika apstiprināta 2019. gada 27. martā Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā un 2019. gada 3. aprīlī Saeimas 2. lasījumā, nedod pārliecību, ka rezervētais finansējums tiks paredzēts pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 2019. gada 1. septembra, jo ir atkarīgs no valsts nozīmes reformu īstenošanas un uz to var pretendēt ikviena no nozares ministrijām. LIZDA Padome par tālāko rīcību un streika norisi lems š.g. 17. aprīļa Padomes ārkārtas sēdē. lasīt vairāk


Trešdiena 10/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aizstāvot savu biedru tiesības un intereses, š.g. 14. martā nosūtīja aicinājumu visām 13. Saeimas frakcijām un neatkarīgajiem deputātiem novērtēt izglītības un zinātnes sektora nozīmi un likumprojektā par 2019. gada valsts budžetu iesniegt nozarē strādājošajiem ļoti būtiskus priekšlikumus. Līdzīgi kā iepriekšējos gados, arī šoreiz izglītības un zinātnes nozares darbinieku vajadzības aktualizēja opozīcijā esošās partijas, atsevišķi deputāti no koalīcijas un pie frakcijām nepiederošie deputāti. LIZDA atgādina, ka ar 5 no kopumā 7 LR 13. Saeimā ievēlētajām politiskajām partijām ir noslēgtas vienošanās par sadarbību, kas ietver LIZDA aktualizētos priekšlikumus. Tuvojoties Eiropas Parlamenta vēlēšanām 2019. gada 25. maijā, LIZDA aicina izglītības un zinātnes nozarē strādājošos nopietni izvērtēt, par kuriem politiskajiem spēkiem būtu vērts atdot savu balsi ņemot vērā, vai tiek pildīti spēkā esošie likumi Latvijā un pirms 13. Saeimas vēlēšanām dotie politiķu solījumi. lasīt vairāk


Otrdiena 09/04/2019

Skolotāji Polijā pirmdien, 8. aprīlī, sākuši beztermiņa valsts mēroga streiku, tādējādi cenšoties pieprasīt lielākas algas. Nacionālais skolotāju streiks Polijā izsludināts pēc tam, kad svētdien, 7. aprīlī, vakarā nesekmīgi beidzās trīs skolotāju arodbiedrību sarunas ar valdību. Skolotāju un bērnudārzu audzinātāju streiks šādā mērogā tiek rīkots pirmo reizi kopš 1993.gada. Valdība piedāvājusi 15% atalgojuma pieaugumu no septembra, piemaksas 70 eiro apmērā, kā arī birokrātijas ierobežošanu un skolotāju vērtēšanas sistēmas maiņu. Taču tam bija gatava piekrist tikai viena no arodbiedrībām, tādēļ valstī pirmdien slēgtas 77% skolu, turklāt nedēļā, kad sākas dažādi mācību gada beigu eksāmeni. 15 500 skolas un pirmsskolas izglītības iestādes visā Polijā plāno piedalīties streikā. LIZDA ir nosūtījusi savu atbalsta vēstuli Polijas skolotāju arodbiedrību rīkotā streika prasībām Polijas valdībai un Polijas Nacionālajai izglītības ministrijai. lasīt vairāk


Otrdiena 09/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrība (LIZDA) izskatot Ministru kabineta noteikumus “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci””, aicina Pieaugušo izglītības pārvaldības padomei (PIPP) kopīgi meklēt papildus risinājumu pedagogu profesionālo vajadzību nodrošināšanai, kā arī rast iespēju profesionālās pilnveides mācību piedāvājuma sarakstā iekļaut arī pedagogus. LIZDA norāda, ka Latvijas izglītības sistēmā šobrīd tiek īstenotas vairākas reformas, kuru kvalitatīvai īstenošanai pedagogiem, kā tiešajiem pārmaiņu īstenotājiem, ir nepieciešams lielāks profesionālais atbalsts. Kā viena no būtiskākajām ir jaunā kompetencēs balstītā satura ieviešana sākot jau no šī gada 1.septembra pirmsskolas izglītības iestādēs, no 2020.gada 1.septembra līdz 2023.gada jūnijam pakāpeniski pamatizglītībā un vidējās izglītības posmā. Projekta ietvaros profesionālās pilnveides pasākumi ir ieplānoti 8045 pedagogiem no aptuveni 45000 vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs strādājošajiem. Ja šobrīd rastu risinājumu papildus līdzekļu piesaistei, tad būtu iespēja savlaicīgi nodrošināt pedagogus ar nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm jaunā satura kvalitatīvai īstenošanai. lasīt vairāk


Otrdiena 02/04/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) aicina Jūs piedalīties aptaujā par augstākās izglītības mācībspēku cienīgu darbu. Nozīmīgākie cienīga darba faktori: - darba tiesības, stabilitāte par darbavietas esamību, adekvāts atalgojums - sociālā aizsardzība un vide – statuss, prestižs, nediskriminācija - iespēja pilnveidoties un mācīties, iespēja pašapliecināties, karjeras attīstība - droši un veselībai nekaitīgi darba apstākļi un vide. Pētījuma mērķis: izpētīt, vai faktori, kas ietekmē augstākās izglītības iestāžu (AII) mācībspēku darbu, ir atbilstoši cienīga darba praksei. Aptauju lūgums aizpildīt līdz 15. aprīlim! lasīt vairāk


Ceturtdiena 28/03/2019

2019.gada 27.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, lai spriestu par parlamenta un valdības pārstāvju piketa sarunās piedāvātā rīcības plāna punktiem, lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi ar 2019.gada 1.septembri. LIZDA aicina IZM ministri I.Šuplinsku un ikvienu politiķi izturēties cienīgi pret visiem pedagogiem, kā arī aicina nozares ministri atvainoties pedagogiem par publiksi pausto kritiku! Tas ir īpaši svarīgi, jo jaunā valdība darbu ir uzsākusi tikai pirms pāris mēnešiem un LIZDA cer, ka politikas veidotāji šādu retoriku pret nozares darbiniekiem neturpinās. No nozares ministra puses pedagogu saime vēlētos saņemt novērtējumu par jau līdz šim paveikto darbu un atbalstu pie vēl veicamajām reformām, ne tikai norādes par nepildītiem "mājasdarbiem". lasīt vairāk


Trešdiena 27/03/2019

2019.gada 27.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Padomes ārkārtas sēdē piedalījās arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska, lai spriestu par parlamenta un valdības piedāvātā rīcības plāna punktiem, lai realizētu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi ar 2019.gada 1.septembri. 2019. gada 20. marta LIZDA rīkotā piketa rezultātā tika atrasti 1,7 miljoni EUR pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no š.g. 1.septembra no kopā nepieciešamajiem 9,3 miljoniem EUR. Valdības un parlamenta pārstāvji sola sagatavot priekšlikumus grozījumiem 2019.gada valsts budžetā, parādot papildus vēl nepieciešamā finansējuma avotus. lasīt vairāk


Otrdiena 19/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Slovēnijas Izglītības, zinātnes un kultūras darbinieku arodbiedrības (ESTUS) atbalsta vēstuli š.g. 20. marta piketa prasībām. Atbalsta vēstulē, kas adresēta arī Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai, kā arī finanšu ministram J.Reiram, ESTUS norāda, ka valdība neiekļaujot 2019.gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam nepieciešamos finanšu līdzekļus ir izveidojusi nepieļaujama situācija Latvijā. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) priekšsēža Ginta Kaminska parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Eiropas Izglītības darbinieku arodbiedrība (ETUCE), kas pārstāv 132 Izglītību darbinieku arodbiedrības un 11 miljonus izglītības nozarē strādājošo 50 Eiropas valstīs, kā arī ir Eiropas Savienības līmeņa sociālais partneris, ir nosūtījusi atbalsta vēstuli Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) š.g. 20. marta piketa prasībām. Atbalsta vēstulē, kas adresēta Latvijas Republikas Saeimas priekšsēdētājai I.Mūrniecei, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei I.Šuplinskai, kā arī finanšu ministram J.Reiram, ETUCE norāda, ka valdība neiekļaujot 2019.gada valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam nepieciešamos finanšu līdzekļus ir izveidojusi nepieļaujama un rada bezprecedenta situāciju Latvijā. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Studentu apvienības (LSA) Prezidentes J. Širinas parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. LSA savā vēstulē norāda, “ievērot iepriekšējās valdības apstiprinātā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un Izglītības likuma, Augstskolu likuma un Zinātniskās darbības likuma normu izpildi attiecībā uz valsts finansējuma palielināšanu izglītībai un zinātnei. lasīt vairāk


Pirmdiena 18/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) ir nosūtījusi atklātu vēstuli Valsts prezidentam R.Vējonim, kurā informē par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildes gaitu un norādījusi uz visām veiktajām aktivitātēm no arodbiedrības puses, lai jautājumu risinātu sarunu ceļā, nerīkojot piketu. LIZDA atsaucoties uz 2019. gada 14. marta Latvijas Televīzijas raidījumā “Rīta panorāma” R.Vējoņa sniegto interviju, kurā Valsts prezidents norādīja, ka, lai panāktu iepriekšminēto LIZDA prasību izpildi, pirms proaktīvu akciju rīkošanas - sākotnēji nepieciešams meklēt risinājumus sarunu ceļā, vēlamies informēt par LIZDA īstenotajām aktivitātēm. lasīt vairāk


Piektdiena 15/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Lielo pilsētu asociācijas (LLPA) prezidenta A.Rāviņa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk


Otrdiena 12/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības Valdes priekšsēdētāja Armanda Augustāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. A.Augustāns savā vēstulē norāda, ka “nedrīkst pieļaut, ka pieņemtie normatīvi akti, tai skaitā MK rīkojumi netiek pildīti, līdz ar to graujot cilvēkos ticību valsts pārvaldei, likumdevējam, kā arī tiesu sistēmai. Atbalstot LIZDA pamatotas prasības 2019. gada 20. martā LIDA piedalīsies pie Latvijas Republikas Saeimas LIZDA organizētā izglītības un zinātnes darbinieku piketā”. lasīt vairāk


Otrdiena 12/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusi vēstuli Eiropas Komisijai (EK), kurā informē EK vadību par izveidojušos situāciju Latvijā saistībā ar valsts budžeta pieņemšanu 2019.gadam. LIZDA norāda, ka sastādot valsts budžetu nav ņemti vērā vairāki izglītības un zinātnes likumi. LIZDA vērš EK uzmanību uz šo jautājumu aktualizāciju un aicina uzsākt diskusijas ar Latvijas valdību un pievērst šiem jautājumiem uzmanību nākamā gada un vidēja termiņa budžeta plānošanas un saskaņošanas procesā. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta R.Kalvāna parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām valdībai pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. LIVA vēstulē norāda, ka asociācija pilnībā respektē un atbalsta iesāktās strukturālās reformas vispārējās vidējās izglītības tīkla pilnveidei, kam vidējā un ilgtermiņā būs pozitīva fiskālā ietekme uz pieejamajiem valsts budžeta līdzekļiem pedagogu darba atalgojumam, taču uzsveram, ka minētās darbības visos reģionos objektīvu apsvērumu dēļ nenotiek tik ātri, lai tiešā veidā šī gada valsts budžetā veidotu minēto ietekmi. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Beverīnas novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja M.Zvirbuļa parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. Beverīnas novada pašvaldības domes deputāti Finanšu un attīstības un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēdē iepazinās ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības 2019.gada 26.februāra vēstuli Nr.37 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildi”. Domes deputāti izteica atbalstu LIZDA prasībām par pedagogu darba samaksas pieaugumu saskaņā ar Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam noteikto. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Atbalsta vēstulē “Tukuma novada Dome pauž atbalstu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības aicinājumam ievērot Izglītības likuma 53.panta trešajā daļā noteikto, ka “Pedagoga mēnešalga par vienu slodzi nav zemāka par Ministru kabineta apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikā noteikto mēnešalgu attiecīgajā laikposmā.” un izpildīt ar 2018. gada 15. janvāra Ministru kabineta rīkojumu Nr. 17 “Par pedagogu darba samaksas pieauguma grafiku laikposmam no 2018. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. decembrim” apstiprināto pedagogu zemākās mēneša darba algas likmes pieauguma grafiku, paaugstinot zemāko mēneša darba algas likmi pedagogiem no pašreizējiem 710 euro līdz 750 euro no 2019. gada 1. Septembra”. lasīt vairāk


Trešdiena 06/03/2019

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir saņēmusi Latvijas Kultūras darbinieku arodbiedrību federācija (LKDAF) priekšsēdētāja Alda Misēviča parakstītu atbalsta vēstuli LIZDA prasībām politikas veidotājiem pildīt Izglītības likumu un 2018. gada Ministru kabineta lēmumu, kas nosaka pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildi no 2019. gada 1. septembra. lasīt vairāk

Jaunākās aktualitātes
Noskaidroti 5 laimīgie uzvarētāji, kas aizpildot LIZDA aptauju bija pieteikušies konkursam
Trešdiena 17/04/2019
Šodien Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Valdes sēdē tika izlozēti 5 laimīgie uzvarētāji, kas savā īpašumā iegūs LIZDA suvenīru komplektu. LIZDA suvenīru komplektu ieguvēji: Daiga.kushnire@.....com jkataja@.....lv dainulite@.....lv krasina60@…..lv liga.bankmane@.....lv Sirsnīgi apsveicam! Ar uzvarētājiem par balvu iegūšanu sazināsimies personīgi! Paldies visiem, kas piedalījās aptaujā un izteica savus priekšlikumus arodbiedrības darbības uzlabošanai! lasīt vairāk

LIZDA lūdz Saeimu precizēt budžeta priekšlikumus saistībā ar pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam vēl nepieciešamo finasējumu
Pirmdiena 01/04/2019
Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir nosūtījusī vēstuli Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, Ministru prezidentam A.K.Kariņam, Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), Finanšu ministrijai un Saeimas frakcijām, kurā aicina atbildīgo Saeimas komisiju iesniegt precizētu priekšlikumu par likumprojekta “Par valsts budžetu 2019. gadam” 66. pantu. LIZDA pauž atbalstu un ir gatava sadarboties IZM piedāvātā rīcības plāna īstenošanā. Tomēr norādām, ka iepriekšminēto reformu īstenošana nenodrošinās nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei no 20219. gada 1. septembra, ko mutiski apliecināja arī izglītības un zinātnes ministre I.Šuplinska. 2019. gada 27. marta LIZDA Padomes ārkārtas sēdē ministre apliecināja, ka IZM rīcības plānā pedagogu algu kāpinājuma indikatīvo rādītāju sasniegšanai norādīto reformu īstenošana nepieciešamo finansējumu pedagogu darba samaksas pieauguma grafika izpildei varētu nodrošināt tikai vidējā termiņa budžetam, bet ne no 01.09.2019. lasīt vairāk

Atlaides LIZDA biedriem aprīlī
Pirmdiena 01/04/2019
Ikviens arodbiedrības biedrs, uzrādot derīgu LIZDA biedra karti, pie sadarbības partneriem visā Latvijā var saņemt izdevīgas atlaides grāmatām un presei, kursiem, teātra izrādēm, tūrisma pakalpojumiem, kancelejas precēm, biroja un sadzīves tehnikai, apģērbiem, ķīmiskai tīrīšanai, skaistumkopšanai, optikai, medikamentiem, ārstu konsultācijām, ēdināšanas pakalpojumiem, pārtikas produktiem, precēm dārzam un saimniecībai, mēbelēm, traukiem, virtuves un interjera piederumiem, tīrīšanas un mazgāšanas līdzekļiem, sporta precēm, foto, ziediem, dāvanām, u.c. lasīt vairāk

“European Money Quiz” viktorīnā uzvar Limbažu 3. vidusskolas 8.b klase
Ceturtdiena 28/03/2019
Lai uzlabotu finanšu pratību jauniešiem vecumā no 13 līdz 15 gadiem (7.–9. kl.), Finanšu nozares asociācija (Asociācija), Junior Achievement Latvija (JAL) un Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) 26. martā tiešsaistē organizēja “European Money Quiz” nacionālo viktorīnu, kurā piedalījās 65 klases no visas Latvijas. Nacionālajā viktorīnā pārliecinoši uzvarēja Limbažu 3. vidusskolas 8.b klase ar skolotāju Laimrotu Sursku. Otrās vietas ieguvēji ir Siguldas Valsts ģimnāzijas 9.b klase, trešās — Ludzas pilsētas ģimnāzijas 8.a klase. Divi skolēni no uzvarētāju klases kopā ar savu skolotāju 6. un 7. maijā dosies uz Briseli, lai cīnītos par uzvaru 30 Eiropas valstu konkurencē. Skolēniem Briselē paredzētas izglītojošas aktivitātes un balvas par sasniegumiem. lasīt vairāk

LIZDA piketā panāk, ka tiek atrasti 1,7 miljoni eiro un paralēli sarunām ar politikas veidotājiem neizslēdz streiku
Trešdiena 20/03/2019
Šodien, 20.martā notikušajā Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) piketā pie LR Saeimas politiķiem pieprasījām pildīt Izglītības likumā noteikto un 2018.gadā MK apstiprināto pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, kas paredz palielināt pedagogu minimālo darba algas likmi no 710 EUR uz 750 EUR no 2019.gada 1.septembra. LIZDA pārstāvji sarunās ar Saeimas priekšsēdētāju I.Mūrnieci, Ministru prezidentu A.K.Kariņu un Saeimas deputātiem panāca vienošanos. Pēc abu pušu sarunām, jau tagad ir atrasti 1,7 miljoni EUR pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika izpildei ar š.g. 1.septembri no kopā nepieciešamajiem 9,3 miljoniem EUR, kas vēl tiks meklēti kopīgā LIZDA un politikas veidotāju sadarbībā. lasīt vairāk