Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Akcija LIZDA biedriem

 

Līdz 2020. gada 1. novembrim ikviens Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) biedrs ir aicināts piedalīties jaunu biedru piesaistes akcijā “1+1= stiprāks kā 1”. Balvas 1000 eiro vērtībā un pārsteiguma dāvanas. Speciālbalvas būs tiem LIZDA biedriem, kuri būs piesaistījuši arodbiedrībai visvairāk jaunu biedru.

Kāpēc šāda akcija?

Akcijas mērķis ir aicināt izglītības un zinātnes nozarē strādājošos pievienoties LIZDA, lai palielinātu savstarpējo solidaritāti, vēl aktīvāk pārstāvētu nozarēs strādājošo tiesības un intereses, panāktu kopā ātrāku aktuālo jautājumu risināšanu, nodrošinot cienīgāku darba vidi un samaksu. Tikai kopā to varam panākt un kopā varam paaugstināt profesijas prestižu!

Kurš var piedalīties?

Akcijas dalībnieks var būt ikviens LIZDA biedrs.

Kas jādara, lai piedalītos?

  • Līdz 2020. gada 1. novembrim katrs LIZDA biedrs ir aicināts iesaistīt LIZDA vismaz vienu jaunu biedru, kurš strādā izglītības un zinātnes nozarē. Ja biedrs iesaistījis vairāk kā vienu biedru, tad par katru tiek iesniegts atsevišķs pieteikums.
  • Jaunais biedrs var būt ikviens izglītības un zinātnes nozarē strādājošais, kurš nav LIZDA biedrs – kolēģis, ar kuru strādā vienā darba vietā; bijušais vai esošais skolas, studiju biedrs, kurš strādā citā darba vietā, citā pašvaldībā.
  • Aicinām izmantot LIZDA mājaslapā www.lizda.lv pieejamo informāciju, lai pārliecinātu par ieguvumiem, kļūstot par LIZDA biedru. Mājas lapā www.lizda.lv pie akcijas “1+1=stiprāks kā 1” apraksta pielikumā pievienots akcijas nolikums, informatīvs materiāls par būtiskākajiem LIZDA panākumiem un priekšrocībām LIZDA biedriem, iesniegums par iestāšanos LIZDA.
  • Līdz 2020. gada 1. novembrim jānosūta uz e-pastu akcija@lizda.lv pieteikums dalībai, obligāti minot:
  1. konkursa dalībnieka vārdu, uzvārdu, e-pastu, mobilā telefona numuru, lai varam sazināties;
  2. iesaistītā biedra vārdu, uzvārdu, darba vietas nosaukumu, e-pastu, telefona nr., lai varam sazināties;
  3. ieskenētu vai nofotografētu iesaistītā biedra iestāšanās iesniegumu ar parakstu par iestāšanos.

Vai būs balvas?

LIZDA Valde noteiks vairākus uzvarētājus, pārbaudot iesniegto sarakstu atbilstību LIZDA biedru datu bāzei, ņemot vērā piesaistīto jauno biedru skaitu. Kopējais balvu fonds: 1000 EUR, kā arī papildus citas LIZDA sarūpētas pārsteiguma dāvanas gan konkursa dalībniekiem, kas iesniedz pieteikumu, gan iesaistītajiem biedriem. LIZDA Padome lems par specbalvām biedriem, kuri piesaistīs visvairāk jaunus biedrus LIZDA.

LIZDA Padome un Valde aicina ikvienu biedru piedalīties akcijā, jo 1+1= drošāks, stiprāks, zinošāks un aktīvāks kā 1.

 

Pielikumi:

Akcijas “1+1=stiprāks kā 1” nolikums šeit!

Jauna biedra iesniegums par iestāšanos LIZDA šeit!

Tikai LIZDA biedriem pieejamie pakalpojumi šeit!

Prezentācija par LIZDA paveikto savu biedru labā šeit!