Loading Notikumi

« Visi Notikumi

  • Šis notikums ir pagājis.

LIZDA Padomes attālinātā sēde

21 aprīļa, 2021

LIZDA Padomes attālinātā sēde.

Darba kārtība:

1. Par LIZDA 17.03.2020. Padomes attālinātās sēdes protokola Nr. 8 un LIZDA 07.04.2021. Padomes ārkārtas attālinātās sēdes protokola Nr.9 apstiprināšanu E. Vārtukapteine – Salaka

2. Par LIZDA Atzinības rakstu piešķiršanu E. Vārtukapteine – Salaka

3. Par pedagogu darba samaksas un slodzes jauno modeli I. Vanaga, A. Grīnfelde

4. LIZDA rīcība pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu nevienlīdzības novēršanai I. Vanaga

5. Par LIZDA priekšsēdētaja apstiprināšanu LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācijā I. Vanaga

6. Par LIZDA biedru naudas izlietojuma un uzkrājuma tāmes izpildi 2021. gada 1. ceturksnī M. Saliņa

7. Par LIZDA statistikas datiem uz 2021. gada 1. janvāri I. Avdejeva

8. Par LIZDA Sociālās palīdzības fonda darbības rezultātiem 2020. gadā I. Avdejeva

9. Par LIZDA Nelaimes gadījumu fonda statistiku 2020. gadā O.Fiļipova

10. Par LIZDA Padomes dalīborganizāciju priekšsēdētāju motivācijas sistēmas kritēriju rezultatīvajiem rādītājiem 2020. gadā I. Avdejeva

11. Par Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības kongresu I. Vanaga

12. Par grozījumiem LIZDA 07.04.2021. Padomes ārkārtas sēdes lēmumā Nr.9/3 “Par LIZDA priekšsēdētaja maiņu Latvijas Zinātnes darbinieku arodorganizāciju apvienībā” I. Vanaga

13. Par grozījumiem LIZDA 13.01.2021. Padomes sēdes lēmumā Nr. 7/2 “Par balvām no LIZDA balvu fonda” I. Vanaga

14. Par jaunas LIZDA pirmorganizācijas reģistrāciju I. Avdejeva

Detaļas

Datums:
21 aprīļa, 2021