Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Atbalsts pedagogiem darba vietas meklēšanā > Piedāvā darbu

Piedāvā darbu

Mērķis – atbalstīt LIZDA biedrus, kuri zaudējuši darbu skolu tīkla optimizācijas rezultātā.

PO priekšsēdētājs – dodas pie sava darba devēja un lūdz aizpildīt darba devēja pieteikumu, kurā jānorāda ziņas par piedāvātajām profesionālajām kvalifikācijām un mācību priekšmetu. PO priekšsēdētājs darba devēja pieteikumu nogādā arodorganizācijas priekšsēdētājam. 

AO priekšsēdētājs – informāciju nogādā LIZDA birojā.

LIZDA birojs – apkopo informāciju un:

  1. LIZDA birojs mājaslapā ievada informāciju par darba devējam nepieciešamajām vakancēm, norādot profesionālo kvalifikāciju/mācību priekšmetu un teritoriālo arodorganizāciju.
  2. LIZDA birojs dalīborganizāciju priekšsēdētājiem balstoties uz aizpildīto darba devēja formu nosūta detalizētu informāciju par aktuālajām vakancēm.
Nr.p.k. Piedāvā darbu
Pašvaldība Izglītības iestāde Mācību/studiju priekšmets Slodze/stundu skaits Arodorganizācija Datums, kad ievietots
1. Carnikavas novads Carnikavas PII “Riekstiņš” Pirmsskolas izglītības skolotāja vai  mūzikas skolotāja kvalifikācija divas slodzes, katra 40 stundu apjomā  Pierīgas novadu AO 24.08.2017.
2. Jelgavas novads Vircavas vidusskola Pirmsskolas/sākumskolas skolotājs – logopēds 0,7 – 1 likme Jelgavas un Ozolnieku novadu AO 24.08.2017.
3. Jelgavas novads Vircavas vidusskola Matemātikas un fizikas skolotājs (7.-12.klase) 20 – 30 stundas Jelgavas un Ozolnieku novadu AO 24.08.2017.
4. Carnikavas novads Carnikavas pamatskola Krievu valodas skolotājs (6.-9. klase) slodze – 0,59/kontaktstunas 13 Pierīgas novadu AO 12.07.2017.
5. Jūrmalas pilsēta Majoru vidusskola  latviešu valodas un literatūras skolotājs 27 stundu slodze, no tām 18 kontaktstundas Jūrmalas pilsētas AO 30.08.2017.
6. Rīgas pilsēta Rīgas 85.vidusskola Sākumskolas skolotājs (3.klase) 1 slodze, 30 stundas Rīgas pilsētas AO 31.08.2017.
7. Rīgas pilsēta Rīgas 85.vidusskola Angļu valodas skolotājs (pamatskola, vidusskola)  1 slodze, 31 stundas Rīgas pilsētas AO 31.08.2017.
8. Rīgas pilsēta Rīgas Teikas vidusskola Angļu valodas skolotājs (5.;7.;8.;10. un 11.klasē) 27 kontakstundas Rīgas pilsētas AO 31.08.2017.
9. Rīgas pilsēta Rīgas 25.vidusskola Ķīmijas skolotājs (8.;9.;10.;11. un 12.klasē) 22 stundas uz laiku no 2017.gada 1.septembra līdz 15.oktobrim Rīgas pilsētas AO 31.08.2017.
10. Rīgas pilsēta Rīgas 21.vidusskola Ķīmijas skolotājs (8. – 12.klasē) 15 kontaktstundas Rīgas pilsētas AO 01.09.2017.
11. Olaines pilsēta Olaines PII “Zīle” Pirmsskolas skolotājs 40 stundas  Pierīgas novadu AO 04.09.2017.
12. Rīgas pilsēta Rīgas 192.PII Pirmsskolas izglītības skolotājs 30 – 40 stundas Rīgas pilsētas AO 04.09.2017.
13. Rīgas pilsēta Rīgas Imantas vidusskola Vidusskolas informātikas skolotājs 13 kontaktstundas Rīgas pilsētas AO 08.09.2017.
14. Siguldas novads Sguldas Valsts ģimnāzija Fizikas skolotājs (10. – 12. klase) 2 – 3  dienas nedēļā Pierīgas novadu AO 14.09.2017.
15. Rīgas pilsēta Rīgas 244.PII Pirmsskolas izglītības skolotājs 36 stundas “0,85 sl.” Rīgas pilsētas AO 21.09.2017.
16. Jūrmalas pilsēta Majoru vidusskola Informātikas skolotājs (5.;6.;7.;10. un 11.klasē) no 1.novembra 12,9 stundas (no tām 9 kontaktstundas) Jūrmalas pilsētas AO 29.09.2017.
17. Rīgas pilsēta Rīgas 94. vidusskola  Pagarinātās dienas grupas skolotājs 27 stundas Rīgas pilsētas AO 08.11.2017.
18. Salagrīvas novads Salacgrīvas vidusskola Latviešu valodas un lieteratūras skolotājs (5.;8.;9. un 12.klasē 25 kontaktstundas Limbažu novadu AO 23.11.2017.
19. Jelgavas novada pašvaldība  Sesavas pamatskola Angļu valodas skolotājs pirmsskolā un pamatskolā (1. – 9. klase) 24 stunads   Jelgavas un Ozolnieku novadu AO 13.12.2018.
20. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Angļu valodas skolotājs (7.-12. klase) Minimums 30 stundas Valmieras starpnovadu AO 01.02.2019.
21. Valmieras pilsētas pašvaldība Valmieras Pārgaujas ģimnāzija Fizikas skolotājs (8.-12. klase) Minimums 30 stundas Valmieras starpnovadu AO 01.02.2019.

Svarīgi! Lai pieteiktos vakancei, biedram ir jāaizpilda  darba meklētāja forma un jānogādā PO vai DO priekšsēdētājam.