Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Domubiedri

Domubiedri

Dalība arodbiedrībā, tā ir tava iespēja satikt domu biedrus un gūt atbalstu. Daudzveidīga un izsmeļoša informācija atrodama mūsu mājas lapā, kā arī vairākos sociālajos tīklos facebook, twitter, instagram. Šajās vietnēs diskutējam par aktuālo, smeļamies atbalstu viens no otra, satiekam domubiedrus un gūstam viens no otra atbalstu.

 

Domubiedrus satiekam arī daudzveidīgos pasākumos gan reģionālajā, gan nacionālajā līmenī. Arodbiedrība saviem biedriem rīko dažādas aktivitātes, pulcējot kolēģus, piemēram, uz kopīgām ekskursijām, pārgājieniem, sporta spēlēm, teātra izrādēm un koncertiem, Pasaules Skolotāju dienas, Ziemassvētku un pensionēto arodbiedru pasākumiem, kolēģu jubilejām un citiem svētkiem.
Katras iestādes LIZDA arodorganizācijā pasākumu tradīcijas ir dažādas – sākot ar augstāk minēto un beidzot ar kopīgiem projektiem, pieredzes apmaiņām, darbinieku ansambļiem, sporta komandām, skolotāju dzejas lasījumiem un citām aktivitātēm.

Arodbiedru kopā sanākšana sniedz pozitīvu lādiņu un enerģiju turpmākajiem darbiem, tādēļ izmanto to un uzzini arī par savām iespējām kultūras pasākumu līdzorganizēšanā! Noskaidro savas darba vietas arodorganizācijā, kādi LIZDA kultūras pasākumi tiek plānoti tuvākajā laikā!