Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Biedru interešu aizstāvība

Biedru interešu aizstāvība

Arodbiedrība sociālajā dialogā aizstāv biedru intereses attiecībās ar darba devēju, kā arī pašvaldībās, Izglītības un zinātnes ministrijā, Ministru kabinetā, Saeimā, Eiropas Savienībā, Pasaules Izglītības darbinieku arodbiedrībā un citās institūcijās. Arodbiedrība piedalās LR normatīvo aktu izstrādāšanā, kas skar darba apstākļus, darba samaksu un citus darba un sociālās attīstības jautājumus, kā arī sniedz atzinumus par dažādiem normatīvo aktu projektiem. Arodbiedrība kontrolē darba likumdošanas un darba aizsardzības normu ievērošanu jautājumos, kas skar biedru intereses. LIZDA aktīvi iesaistās lēmumu pieņemšanā un ceļ trauksmi, ja biedru intereses netiek ievērotas.

Darba devējam ir aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam (LIZDA biedram) bez arodbiedrības piekrišanas.

LIZDA komisijas

Saskaņā ar LIZDA Padomes 2016. gada 20. janvāra lēmumu ir izveidotas LIZDA ekspertu komisijas visās izglītības pakāpēs un zinātnē. LIZDA ekspertu komisijas veido speciālisti no pilsētu, novadu, augstskolu un zinātnes darbinieku arodorganizācijām. Ekspertu komisiju mērķis ir palīdzēt LIZDA biroja ekspertiem, Padomei un Valdei izstrādāt un pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, balstoties uz profesionālu praktiķu viedokli. LIZDA Padomes dalīborganizācijas darbam ekspertu komisijās deleģējušas kopā 38 pārstāvjus.

Izveidotas šādas LIZDA ekspertu komisijas:

  • pirmsskolas izglītības komisija;
  • vispārējās izglītības komisija;
  • profesionālās izglītības komisija;
  • augstākās izglītības un zinātnes komisija;
  • speciālās izglītības komisija;
  • interešu un profesionālās ievirzes izglītības komisija;
  • atbalsta personāla;
  • izglītības iestāžu administrācijas komisija.