Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Mobilais jurists

Mobilais jurists

Arodbiedrība biedriem nodrošina bezmaksas juridisko un tiesisko aizsardzību, kā arī sniedz juridisko palīdzību darba koplīgumu noslēgšanā, iesniegumu noformēšanā, iekšējās darba kārtības noteikumu izstrādē, rājiena apstrīdēšanā, darba strīdu, prasības pieteikuma un darba līguma grozījumu sastādīšanā  u.c.

Jauns pakalpojums LIZDA biedriem – “mobilais jurists”
Lai pārstāvētu LIZDA biedru intereses tiesās darba strīdu, tostarp LIZDA biedru atlaišanas gadījumos, arodbiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar advokātu. Ja ir nepieciešama “mobilā jurista” palīdzība, arodbiedrības biedram ir jāvēršas ar rakstisku iesniegumu pie LIZDA priekšsēdētājas Ingas Vanagas ar lūgumu pārstāvēt viņa tiesības un intereses. Iesniegums pirms tam jāsaskaņo ar Padomes dalīborganizācijas priekšsēdētāju vai institūcijas arodorganizācijas priekšsēdētāju. LIZDA biroja juriskonsulte izvērtēs katru iesniegumu un individuāli sazināsies ar katru arodbiedrības biedru par tālāko rīcību. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar LIZDA biroja juriskonsulti.