Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Nelaimes gadījumu fonds

Nelaimes gadījumu fonds

LIZDA Nelaimes gadījumu fonda (LIZDA fonds) palīdzība arodbiedrības biedriem nelaimes gadījumos – iespēja strādājošam LIZDA biedram 24h/7 dienas nedēļā gūt materiālo palīdzību līdz 2 500 eiro (kompensāciju par traumu, dienas naudu, slimnīcas un ārstēšanās izdevumu atlīdzību u.tml.), ja biedrs cietis nelaimes gadījumā Latvijas teritorijā. LIZDA fonda līdzekļus veido strādājošo arodbiedrības biedru iemaksātās biedra naudas. LIZDA ir pirmā no nozaru arodbiedrībām Latvijā, kura no biedru naudām 2005. gadā izveidoja šādu solidaritātes fondu.
 

Līdz 2020. gada 1. janvārim LIZDA fonds ir izskatījis 10 637 nelaimes gadījumu pieteikumus un cietušajiem arodbiedrības biedriem  ir sniegta materiālā palīdzība 1,68 miljonu eiro apmērā.

  • Nelaimes gadījumi, par kuriem tiek izmaksāta materiālā palīdzība un kādi ir izņēmumi?
  • Materiālās palīdzības saņemšanas gadījumi?
  • Materiālās palīdzības piešķiršanas un izmaksas kārtība?

Fonda darbības uzraudzība un atbildes uz citiem jautājumiem atrodamas LIZDA Padomes 2017. gada 25. janvārī apstiprinātajā LIZDA Nelaimes gadījumu fonda nolikumā.

Nelaimes gadījumu fonda nolikums

 

LIZDA fonda valdes sastāvs:

1. Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja
2. Ilze Priževoite, LIZDA priekšsēdētājas vietniece
3. Tamāra Pokrovska, Zemgales AO pārstavis
4. Rasma Vanaga, Vidzemes AO pārstavis
5. Vija Dikule, Latgales AO pārstavis
6. Tatjana Marhileviča, Kurzemes AO pārstavis
7. Anita Asare, Galvaspilsētas AO pārstāvis
8. Andris Pimenovs, Augstskolu un zinātnes pārstāvis

 
Valdes sastāvs ievēlēts LIZDA Padomes 03.06.2015. sēdē