Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Nelaimes gadījumu fonds > Pieteikums

Pieteikums

LIZDA Nelaimes gadījumu fondā jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Nelaimes gadījuma materiālās palīdzības prasības pieteikums, ko paraksta arī pirmorganizācijas priekšsēdētājs.
  • Ārstniecības, izmeklēšanas, Valsts ugunsdrošības un glābšanas dienesta, tiesu iestāžu vai citi dokumenti, kas apstiprina nelaimes gadījuma faktu, pārejošu darba nespēju, medicīniskos izdevumus, miesas bojājumu apjomu, invaliditātes pakāpes noteikšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
  • Darba traumu gadījumā – akts par nelaimes gadījumu darbā.
  •  Miršanas apliecības kopija (ja attiecināms) un labuma guvēja personu apliecinoši dokumenti.
  • Ārstēšanās izdevumu kases čeku kopijas vai stingrās uzskaites kvīšu kopijas.
  •  Slēdziens par alkohola esamību vadītāja organismā autoavārijā. Ja vadītājs bijis alkohola reibumā, tad pasažierim, ar kuru notikusi nelaime, netiek izmaksāta atlīdzība (izņēmums – braucot sabiedriskajā transportā).

 

FONDA KONTAKTI PIETEIKUMA IESNIEGŠANAI

LIZDA fonda valde iesniegumu izskata 40 dienu laikā pēc visu pieprasīto dokumentu saņemšanas.