Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Biedru iespējas > Sociālās palīdzības fonds

Sociālās palīdzības fonds

Kas ir sociālās palīdzības fonds?

Arodbiedrības sociālās palīdzības fondi atbilstoši LIZDA dalīborganizāciju apstiprinātajiem nolikumiem biedriem sniedz dažādu finansiālu atbalstu dažādos dzīves gadījumos, piemēram – stihiskas nelaime, ārstēšanās izdevumu daļēja apmaksa, bērnu piedzimšana, arodbiedrības biedra vai biedra tuva radinieku nāve, kvalifikācijas celšana un citos gadījumos.

Fonds izveidots 2001. gadā un līdz 2019. gada 1. janvārim arodbiedrība saviem biedriem pēc solidaritātes principa ir sniegusi sociālo palīdzību 5,4 miljonu euro apmērā.

Kas un kā var pretendēt uz šī fonda palīdzību?

Ja esi nonācis grūtībās un Tev ir nepieciešama palīdzība, tad vērsies ar lūgumu savas iestādes arodorganizācijā! Katrā LIZDA dalīborganizācijā ir apstiprināts Fonda nolikums, kas nosaka palīdzības veidus, apmērus un piešķiršanas kārtību.