Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv
LIZDA > Biedriem > Kā kļūt par biedru?

Kā kļūt par biedru?Pa vienam mēs lūdzam,
kopā panākam!

Pa vienam mēs lūdzam, kopā panākam!

 

Vēlies kļūt par LIZDA biedru?

Veic trīs soļus:

1. Izsaki savu interesi, aizpildot elektronisko anketu mūsu mājaslapā;
2. Sagaidi, kad ar tevi sazināsies LIZDA pārstāvji un lūgs aizpildīt iesniegumu par iestāšanos;
3. Tiec uzņemts LIZDA un saņem biedra karti.

  Izteikt vēlmi iestāties LIZDA (anketas aizpildīšana vēl nenozīmē iestāšanos LIZDA, bet apliecina Jūsu vēlmi kļūt par mūsu biedru. Aizpildot anketu, ar Jums sazināsies LIZDA pārstāvji)

  Par LIZDA biedru var kļūt ikviens izglītības un zinātnes nozarē strādājošais, studējošais, kā arī pensionārs un individuālā darba darītājs, kurš strādājis izglītības un zinātnes nozarē.

  Par LIZDA biedru var kļūt arī audzēkņi, kā arī mācekļi, kuri apgūst kādu no arodiem, atbilstoši LIZDA darbības nozarēm.

  Lai kļūtu par LIZDA biedru:

  1. Iepazīsties ar LIZDA statūtiem un mērķiem;
  2. Iesniedz parakstītu  iesniegumu savas darba vietas arodorganizācijai* vai aizpildi pieteikuma formu tiešsaitē (skatīt augstāk);
  3. Pēc arodbiedrības lēmējinstitūcijas pozitīva lēmuma saņemšanas, konkrētajā arodorganizācijā izņem savu LIZDA biedra karti;
  4. Izmanto savas LIZDA biedra iespējas.

  *Ja Tavā darba vietā nav arodbiedrības, tad par iestāšanos arodbiedrībā interesējies sava novada LIZDA dalīborganizācijā vai LIZDA birojā!

  Ja Tavā darba vietā nav arodbiedrības un Tu vēlies tādu izveidot, tad iepazīsties ar:

  • LIZDA rokasgramatu pirmorganizāciju priekšsēdētājiem, kurā iekļauts gan arodbiedrības likums, gan LIZDA Statūti, gan arodbiedrības tiesības un pienākumi – darba koplīgumu slēgšana (t.sk. koplīguma paraugs), darba kārtības noteikumu pieņemšana, darba aizsardzība, darba strīdi, gan pirmorganizācijas priekšsēdētāja uzdevumi, gan atskaišu vēlēšanu norise pirmorganizācijā (t.sk. atskaites-pārvēlēšanu sapulces (konferences) lēmums), gan arodbiedrības pakalpojumi, gan biežāk uzdotie jautājumi par arodbiedrību;
  • informatīvo bukletu;
  • LIZDA nolikumu par pirmorganizācijām!