Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Paldies jaunajiem pedagogiem un viņu pieredzējušajiem kolēģiem par dalību LIZDA konferencē

Pirms nedēļas Rīgā uz konferenci “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros” pulcējās Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības biedri, eksperti, vadība, Izglītības ministrijas pārstāvji, izglītības iestāžu vadītāji, politikas veidotāji, kā arī pieredzes bagāti pedagogi un viņu jaunie kolēģi, lai kopīgi spriestu par problēmām ar kurām, ienākot profesijā, saskaras skolotāji.

Sakām lielu paldies katram konferences dalībniekam, katram referētājam un diskusiju dalībniekiem, kā arī tiem jaunajiem pedagogiem, kuri dalījās ar savu pieredzi un ieteikumiem!
LIZDA jau ilgstoši vērsusi uzmanību uz skolotāju vidējo vecumu Latvijā un jauno pedagogu trūkumu nozarē. Jau 2018. gadā Starptautiskā mācīšanas un apguves pētījuma (TALIS) veiktās skolotāju aptaujas rezultāti liecināja, ka Latvijā skolotāju vidējais vecums ir 48 gadi, 51% Latvijas skolotāju ir vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka Latvijai nākamajā desmitgadē būs jānomaina katrs otrais skolotājs no pašlaik pieejamā skolotāju darbaspēka. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiktais pētījums liecina, ka skolotāju vidējais vecums OECD un TALIS dalībvalstīs ir 44 gadi, bet vidējais skolotāju vecumā virs 50 gadiem īpatsvars ir 34%.

LIZDA uzskata, ka visās vecuma grupās ir skolotāji, kuri profesionāli veic savu darbu. Tomēr būtiskākā problēma ir paaudžu maiņas nodrošināšana starp izglītības sistēmā strādājošajiem. Latvijas skolās ienāk jaunie profesionāļi, bet to skaits ir nepietiekams. To apliecina dati par skolotāju kopējo darba stāžu skolā. TALIS pētījuma rezultāti liecina, ka aptuveni 13% skolotāju ir darba stāžs līdz 5 gadiem, bet skolotāju ar darba stāžu no 6 līdz 10 gadiem ir divreiz mazāk. Tas nozīmē, ka darbu skolā uzsāk salīdzinoši daudz jauno profesionāļu, bet ilgtermiņā viņi neturpina darīt šo darbu.

LIZDA konference “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros”,  tika rīkota  projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” (Projekta Nr.2019/101867)  ietvaros un Erasmus+ programmas projekts “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284) ietvaros.

LIZDA Pierīgas novadu arodorganizācija: priekšsēdētāja Anda Vecroze-Viļuma  un jaunais pedagogs Marta Enģele.
LIZDA Daugavpils arodorganizācija: priekšsēdētāja Svetlana Orlova un jaunais pedagogs Sandra Pildika.
LIZDA Madonas un Varakļānu novadu arodorganizācija: priekšsēdētāja Dace Caune un jaunais pedagogs Līva Kanča.
LIZDA Dienvidkurzemes novada arodorganizācija: priekšsēdētāja Indra Mokorenko un jaunais pedagogs, Jauno pedagogu padomes vadītājs Matīss Ļaudams.
LIZDA Rīgas arodorganizācija: priekšsēdētāja Anita Asare un jaunais pedagogs Līga Zommere.
LIZDA Dobeles novada arodorganizācija: priekšsēdētāja Evita Liepa-Kuhto, Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskolas direktors Romāns Griškevičs un jaunais pedagogs Laura Millere.
LIZDA Tukuma novada arodorganizācija: priekšsēdētāja Linda Gruziņa un jaunais pedagogs Viktorija Krīgere.
LIZDA Rēzeknes arodorganizācija: priekšsēdētāja Janīna Staudža un jaunais pedagogs Marija Romanova-Klapina.
LIZDA Jelgavas novada arodorganizācija: priekšsēdētāja Santa Kalniņa un jaunais pedagogs Ilga Brigmane-Briģe.
LIZDA Ogres novada arodorganizācija : priekšsēdētāja Velga Kalniņa un jaunie pedagogi Elza Kuciņa un Lauris Puķīte.
LIZDA Liepājas arodorganizācija: priekšsēdētājas vietniece Elga Kraukle un jaunais pedagogs Artūrs Ausējs.
LIZDA Jēkabpils novada arodorganizācija: priekšsēdētāja Inga Ermansone un jaunais pedagogs Elīna Pelša.