Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

12. klases visā valstī var doties uz klātienes mācībām skolās

No 6.aprīļa visā valsts teritorijā atļautas klātienes mācības 12. klašu skolēniem, stingri ievērojot drošības pasākumus un veicot gan pedagogu, gan jauniešu testēšanu. Mācības varēs organizēt ne vairāk kā 2 dienas nedēļā mācību priekšmetos, kuros tiek kārtoti centralizētie eksāmeni, nodrošinot klašu plūsmu nepārklāšanos. To paredz valdībā apstiprinātie grozījumi noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

No 6.aprīļa paplašināts arī to klašu loks, kuras epidemioloģiski drošajās teritorijās var mācīties klātienē. Ja līdz šim drošajās pašvaldībās klātienes mācības varēja īstenot 1.-4. klasēs, tad turpmāk šāda iespēja būs arī 5. un 6. klašu skolēniem tajās pašvaldībās, kurās divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs uz 100 000 iedzīvotāju nepārsniedz 200 (atsevišķos gadījumos – nepārsniedzot 220).

Izvērtējot iespējas ievērot epidemioloģiskās drošības prasības, skolas dibinātājs var pieņemt lēmumu rotācijas kārtībā klātienes mācības īstenot arī 7.-11.klasē (piemēram, divas dienas nedēļā) – mācības klātienē īstenojamas, ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pašvaldībā nepārsniedz 200 un epidemioloģiskie apstākļi liecina par drošāku situāciju administratīvajā teritorijā. Izglītības iestādē nodrošināmas epidemioloģiskās drošības prasības un veicama klātienē nodarbināto iknedēļas testēšana.

Tāpat kā līdz šim, klātienē ārpus telpām drošajās teritorijās formālajā izglītībā skolas var īstenot līdz 5 nodarbībām, bet neformālajā izglītībā līdz 2 nodarbībām no konkrētajā nedēļā paredzēto nodarbību skaita. Klātienē visā valsts teritorijā atļautas individuālās konsultācijas tiem skolēniem, kuri pakļauti priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskam pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Tāpat klātienes konsultācijas prioritāri paredzētas 12. klašu beidzējiem un tiem profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, kuriem 2021.gada pirmajā pusgadā paredzēts kārtot valsts pārbaudes darbus un iegūt atbilstošu profesionālo izglītību (pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē).

Klātienē, ārpus telpām, būs atļautas būs arī interešu izglītības nodarbības un profesionālās ievirzes nodarbības grupām līdz desmit cilvēkiem.

Klātienē atļauta profesionālās izglītības programmas un augstākās izglītības programmas praktiskās daļas apguve, kura nepieciešama profesionālo prasmju vai kvalifikācijas ieguvei 2021.gada pirmajā pusgadā, grupā ne vairāk kā pieciem vienas grupas (kursa) izglītojamiem.