Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA Rīgas arodorganizācijas Padome dodas ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Pierīgas novadiem

LIZDA Rīgas arodorganizācijas Padomes pieredzes brauciens uz Pierīgas novadiem

 

18. augustā LIZDA Rīgas arodorganizācijas Padome devās ikgadējā pieredzes apmaiņas braucienā pie kolēģiem uz Pierīgas novadiem. Šīgada ceļš veda uz viesmīlīgo, kultūrbagāto novadu, kura lielo arodbiedrības saimi vada Pierīgas novadu arodorganizācijas priekšsēdētāja Anda Vecroze-Viļuma. Viņa visus laipni sagaidīja Mālpils vidusskolā, kura ir arī Andas darbavieta.

Anda Vecroze-Viļuma ir lepna, ka viņa vada 8 novadu arodorganizāciju ar 1638 biedriem. Enerģiski un iedvesmojoši viņa stāstīja par darbu, problēmu risinājumiem, par to, kā notiek komunikācija ar arodbiedrības biedriem. Anda Vecroze-Viļuma uzskata savu darbu arodbiedrībā par misiju.

Mālpils vidusskola pagājušajā gadā nosvinēja 40 gadu jubileju. Lepna par savu Mālpils vidusskolu ir arī direktore Jeļena Caune un daudzie skolotāji, kas laipni un viesmīlīgi izrādīja skolu, lepojās ar paveikto un dalījās savā pieredzē.

Īpašu gandarījumu sniedza Mālpils vidusskolas muzejs, kura bagātīgā kolekcija ļāva ieskatīties skolas un novada pagātnē. Paldies enerģiskajai un zinošajai muzeja vadītāja. Ar prieku sēdējām senajos skolas solos un atcerējāmies arī savas skolas gaitas.

Kultūrbagātinoša bija ekskursija Skulmju dzimtas mājās, kuras izauklējušas tādus māksliniekus kā tēlnieci Martu Skulmi, gleznotāju Otto Skulmi, gleznotāju Džemmu Skulmi un aktieri Valentīnu Skulmi.

Pēc sātīgas pusdienu pauzes Mālpilī devāmies uz Siguldas Valsts ģimnāziju, kur mūs sagaidīja tās saimnieks – direktors Rūdolfs Kalvāns un arodbiedrības pirmorganizācijas priekšsēdētāja Inta Kursīte. Abu vadībā tikām iepazīstināti ar renovētās un jaunās ģimnāzijas ēkas kabinetiem un daudzfunkcionālajām auditorijām. Divu stundu garā sarunā skolas direktors un arodbiedrības priekšsēdētāja dalījās pieredzē, kā arī atbildēja uz Rīgas kolēģu jautājumiem. R. Kalvāns uzskata, ka svarīgs ir saliedētas komandas darbs, kas dod pozitīvāko rezultātu un ļauj vieglāk sasniegt mērķus darbā ar skolēniem. Tā bija patīkama, profesionāla un bagātinoša saruna, kas iedvesmoja ikvienu no tās dalībniekiem darbam jaunajā mācību gadā un arī turpmāk.

Pēc ciemošanās Siguldas Valsts ģimnāzijā, devāmies uz Siguldas Jauno pili. Īpašs paldies jāsaka atraktīvajai pils gidei Aigai, kuras virsvadībā iepazinām šo unikālo celtni un tās noslēpumus, izveidojām savu orķestri un padziedājām.

Dienas kopsavilkums un rezumējumi pēc šīgada pieredzes apmaiņas brauciena tika apkopoti kopīgā vakara kafijas pauzē Nika Gulberga vadītajā kafejnīcā “Pils dārzs”. Paldies viņam un komandai par gardajiem ēdieniem un brīnišķīgo atmosfēru, kas ļāva relaksējoši sajust Siguldas pils dārza auru un novērtēt brauciena dziļo jēgu un ieguvumus.

Vislielākais paldies jāsaka mūsu Rīgas arodorganizācijas priekšsēdētājai Anitai Asarei, viņas vietniecei Nataļjai Grjazevai un biroja čaklajai komandai, kas mums, LIZDA Rīgas arodorganizācijas Padomes locekļiem, prasmīgi, lietderīgi un iedvesmojoši organizē un veido šādus ikgadējos pieredzes apmaiņas braucienus. Tie palīdz pilveidot arodbiedrības darbu, sniedz spēku un iedvesmu turpmākajam darbam.

Iespaidiem bagātās dienas nobeigumam brašu punktu pielika atpakaļceļā debesis pāršķēlušais zibens un pērkona dārdi. No debesīm gāzās ūdens šaltis, bet mums visām bija labi un droši, jo domubiedru plecs ir vislabākā pārliecības un spēka saliņa un kopā mēs varam veikt lielas lietas.

 

Sandra Paegle
Rīgas 84. vidusskolas skolotāja, LIZDA Rīgas arodorganizācijas Padomes locekle