Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Sveicam Starptautiskajā Skolotāju dienā!

5. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā skolotāju diena, kas pēc Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācijas (UNESCO) iniciatīvas 1994. gadā tika pasludināta par starptautisku svinamo dienu. Katru gadu cilvēki visā pasaulē šajā dienā tiek aicināti apsveikt savus skolotājus, lai pateiktos viņiem par ieguldīto darbu katra individuālajā un visas sabiedrības attīstībā. UNESCO šajā dienā īpaši uzsver skolotāju nozīmīgo lomu izglītības kvalitātes nodrošināšanā visos izglītības līmeņos. 

 

2. oktobrī tika atklāta arī Eiropas Skolotāju nedēļa.

Šogad, skolotāja profesijas pievilcības veicināšanas kampaņas atklāšanas pasākumā ETUCE, kas pārstāv vairāk nekā 11 miljonus skolotāju Eiropā, aicināja savas dalīborganizācijas, izglītības arodbiedrības, uz saskaņotu rīcības nedēļu Eiropas nedēļas ietvaros, lai veicinātu izpratni par skolotāja profesijas vērtību. No 2023. gada 2. līdz 6. oktobrim Eiropas skolotāju nedēļā visas ieinteresētās personas valsts un Eiropas līmenī tiek aicinātas izgaismot skolotāju, pasniedzēju, akadēmisko aprindu un citu izglītības darbinieku svarīgo lomu sabiedrībā, nodrošinot nākamajām paaudzēm vajadzīgās kompetences un prasmes. viņu nākotni. Galvenā tēma ir: Novērtējiet, cieniet un dodiet spēku skolotāja profesijā!

 

Valsts prezidenta Edgara Rinkēvičs apsveikums

Mīļie skolotāji, mācībspēki un mūsu nākotnes veidotāji!

Skolotāja profesija ir dzīves aicinājums un arī dzīves veids. Patiesi talantīgs skolotājs bieži vien ir pirmais iedvesmas avots, piemērs un varonis, kam vēlas līdzināties katrs pirmklasnieks. Izcils pedagogs daudziem vidusskolēniem, ģimnāzistiem un profesionālo skolu audzēkņiem ir atslēga, kas spēj palīdzēt atvērt durvis jauniešu nākotnes sapņiem. Tādēļ ne tikai ļaujiet, bet mudiniet jauniešus sapņot arī tad, ja viņu mērķi šķiet nereāli vai gluži otrādi – maznozīmīgi!

Manuprāt, ka katru skolotāju raksturo arī atbildība. Atbildība par savu profesiju, atbildība par katru mācību stundu klasē un atbildība par saturiski kvalitatīvu mācību procesu. Tā ir atbildība arī pret saviem kolēģiem un mūsu nākotni – Latvijas jauniešiem.

Šodien vēlos sacīt paldies katram skolotājam, skolu atbalsta personālam un Latvijas izglītības nozarē strādājošiem. Paldies par Jūsu ikdienas darbu, rūpēm un atbildību, ko veltāt mūsu jauniešiem. Paldies par Jūsu dzīves sūtību – būt par iedvesmas avotu mums katram – mācību klasē un dzīves skolā!

 

Ministru prezidentes Evikas Siliņas apsveikums

Dārgie Latvijas pedagogi!

Izglītojot Latvijas bērnus, Jūs esat tie, kuri veido mūsu valsts nākotni. Paldies, ka Jūs savu darbu darāt ar mīlestību, augstu pienākuma apziņu un profesionalitāti! Jūsu zināšanas, pieredze un enerģija ir Latvijas bagātība, kurai nepieciešams arī adekvāts novērtējums. Reizēm tas nozīmē pateikt Jums sirsnīgu paldies, ko Jūs savā ikdienā dzirdat nepietiekami bieži. Vienlaikus tas nozīmē arī turpmākus ieguldījumus Latvijas izglītības sistēmā, tajā skaitā pedagogu pienācīgā motivēšanā.
Visi dzirdējuši atziņu, ka pedagoģija ir misijas darbs. Tas tā ir, vienlaikus skolotāja motivācija nedrīkst balstīties tikai misijas apziņā. Pedagogam nepieciešama arī stingra aizmugure – sākot ar izglītības iestādes direktoru, turpinot ar pašvaldību un beidzot ar valsts sektoru, kam kopīgi jāstrādā, lai pedagogi Latvijā justos labi, saņemtu pietiekamu atbalstu, cienīgu atalgojumu un lai skolotāja profesijas prestižs būtu augsts.
Vēlreiz paldies par Jūsu darbu un enerģiju, nodrošinot kvalitatīvu izglītību Latvijas bērniem, kuri Jūsu sniegtās zināšanas liks lietā, lai celtu plaukstošu un labklājīgu valsti.

 

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības Ingas Vanagas apsveikums

 

Mīļie pedagogi!

Sūtām jums rudenīgi krāšņus un prieka piepildītus sveicienus. Lai šie svētki ir īpaši ar kopā būšanu, ar raibajiem ziediem un ar atbalstu viens otram darba ikdienā! Lai jūtam pacilātību par to, ka ar savu darbu jaunajai paaudzei sniedzam pašu labāko, kas mums ir. Kolēģi, aicinu šodien īpaši piedomāt un sajust, ka lepojamies strādāt izglītības nozarē!