Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

20. janvāris – barikāžu aizstāvju atceres diena

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.

Barikāžu aizstāvju nevardarbīgā pretošanās ne tikai deva pretsparu OMON specvienībām, bet arī ar plaša starptautiskā atbalsta palīdzību novērsa PSRS vadības lēmumu izsludināt ārkārtas stāvokli Latvijā un no Krievijas ievest PSRS regulāro karaspēku. Kopš 1996. gada janvāra vairāk nekā 30 tūkstoši barikāžu aizstāvju ir apbalvoti ar Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmēm. Pirmais OMON upuris Latvijā bija Roberts Mūrnieks.

1991. gadā Lietuvā 13 cilvēki tika nošauti un sabraukti ar tanku.

Latvijā, barikādēs par svarīgo objektu aizsargāšanu piedalījās 50 tūkstoši, bet mītiņā — 15 tūkstoši.

Telefona un telegrāfa centrāle Dzirnavu ielā, aizsargāja LSPA (LVFKI) docētāji, darbinieki un studenti.

Virsvadību uzņēmās rektors, profesors Uldis Grāvītis un tiešo darbu veica profesors Viesturs Krauksts, Dekāns Jānis Upmalis un Vernrs Mackars. Studentus uz barikādēm organizēja studentu kopmītnes (Progresa iela) kurators, docents Andris Pimenovs.

Atceros (A. Pimenovs) 20. janvāra vakara pa sānu ielām devos garām Iekšlietu ministrijai, kurai uzbruka OMON specvienība uz Jēkaba ielu uz kuru bija devušies daļa no maniem džudo un sambo studentiem.

Augstākās padomes ēku apsargāja milicis no Bauskas tērpts smagajā bruņu vestē, tērauda ķiverē ar AK automātu rokā. Noskaidroju, ka viņa uzdevums bija apsargāt ielu uz Domu laukumu pusi un sānieliņu.

Viņš sēdēja tupus atspiedies ar muguru pret ēkas sienu. Pateicu viņam, ka uzbrukuma gadījumā viņš nenoturēsies pat minūti. Uz viņa jautājuma ko darīt atbildēju, ka jāveido U veida ligzda no blakus esošiem dzelzsbetona blokiem. Ar tuvumā esošajiem ugunsdzēsējiem un viņu mašīnas palīdzību uzbūvējām šo nocietinājumu. Nākošā rītā ejot garām Augstākai padomei redzēju, ka ir izpildīts mans ieteikums un no smilšu maisiem uzbūvēts aizsarg ligzda un tāds pat maisu konstrukcijas izveidota uz ēkas jumta.

Gribu izteikt lielu paldies mūsu kolēģiem un studentiem kuri piedalījās Barikāžu aizstāvēšanā un dalījās atmiņās par šīm trauksmainajām dienām. Tie ir Viesturs Krauksts, Uldis Grāvītis, Verners Mackars, Māris Gailis, Uldis Švinks, Laimonis Daugavietis, Viktors Mūzis, Jānis Upmalis (+), Edgars Rozenbergs(+), Igors Ķīsis, Broņislavs Čevers (+), Andris Konrads, Vitolds Šutovs (+), Vitolds Barkāns, Jānis Rimbenieks un daudzi, daudzi citi.

LIZDA LSPA Arodorganizācijas priekšsēdētājs, barikāžu dalībnieks Andris Pimenovs