Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Kristers no Rīgas velta mīļu PALDIES klases audzinātājai Vandai

Kristers Maijers, 3.b klases skolnieks, saka mīļu paldies savai  Rīgas 49. vidusskolas klases audzinātājai Vandai Gailītei. 
Skolotāja vienmēr būs manas dzīves daļa. Paldies, ka māci man piepildīt sapņus!