Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Enija saka PALDIES savai skolotājai Maijai

Enija Gaidamavičus velta mīļu PALDIES skolotājai

Maijai Skrūzmanei.