Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Annija saka PALDIES Vaboles vidusskolas un Špoģu Mūzikas un mākslas skolas skolotājiem

Gribu teikt paldies saviem Vaboles vidusskolas skolotājiem – audzinātājai Inārai Lazdānei, skolotājai Olga Simanovičai, skolotājai Annai Briškai, skolotājam Artūram Kārkliņam, Špoģu Mūzikas un mākslas skolotājiem – skolotājai Anitai Jasinskai un skolotājam Valdim Grebežam.
Uz tikšanos un labu veselību!

Annija Ozoliņa, Vaboles vidusskolas 4.klases skolniece