Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Jānis saka PALDIES Rēzeknes Katoļu vidusskolas skolotājiem

Rēzeknes Katoļu vidusskolas audzēknis Jānis Petrovskis (6.kl.) grib pateikties saviem skolotājiem! ĪPAŠS sveiciens klases audzinātājai Lolitai Strucinskai, skolas direktorei Inesei Mikaskinai un paldies par atbalstu M. Marijai!