Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LV portāls: Jaunas normas darba aizsardzībā – attālinātajam darbam un pašnodarbinātajiem

2020. gada 1.jūlijā stājas spēkā grozījumi Darba aizsardzības likumā, kas līdztekus citām normām pirmo reizi dod attālinātā darba definīciju. Vairākus mēnešus šajā pavasarī izglītībā un zinātnē nodarbinātie šo darbu veica, taču ne vienmēr darba devēja puse atbildīgi izvērtēja katras konkrētās darba vietas atbilstību likuma prasībām. Grozījumi nosaka, ka attālinātais darbs ir tāds darba izpildes veids, kurā darbs, ko nodarbinātais varētu veikt darba devēja uzņēmumā, pastāvīgi vai regulāri tiek veikts ārpus uzņēmuma, tas arī ir darbs, ko veic, izmantojot informācijas un komunikāciju tehnoloģijas.
Grozījumi nosaka papildus prasības veikt darba vides novērtējumu arī attālinātajam darbam, ja darba devējs un darbinieks vienojas par darba veikšanu ārpus uzņēmuma – attālināti.
LIZDA iesaka izlasīt publikāciju elektroniskajā izdevumā “LV portāls”, kur skaidroti minētie grozījumi Darba aizsardzības likumā.  Publikāciju “LV portālā” var izlasīt šeit: https://lvportals.lv/skaidrojumi/317440-jaunas-normas-darba-aizsardziba-attalinatajam-darbam-un-pasnodarbinatajiem-2020