Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Iznācis LIZDA Vēstnesis 2021. gada ziemas numurs

Pie lasītājiem devies elektroniskā žurnāla “LIZDA Vēstnesis” 2021. gada ziemas numurs. Jaunākajā izdevumā lasiet:

  • LIZDA īstenotās nozīmīgākās aktivitātes 2020. gadā. TOP 20,
  • intervija ar jaunievēlēto Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentu Ivaru Kalviņu. “Jāpalielina bāzes finansējums zinātnei, jāļauj zinātniekiem pelnīt un jāparūpējas par zinātniskā personāla sociālo aizsardzību”,
  • kompetencēs balstītais mācību saturs. Būtu nepieciešams pārskatīt mācību priekšmetu standartus un programmas, šajā situācijā
    (ārkārtējā situācija valstī, attālinātās mācības) atlikt skolēnu zināšanu kvalitātes rādītāju piemērošanu kā rādītāju pedagogu darba samaksai un noteikt jaunā satura ieviešanai pārejas laiku vismaz trīs gadus,
  • LIZDA iesaistās Izglītības attīstības pamatnostādņu 2021 – 2027 “Nākotnes prasmes nākotnes sabiedrībai” sabiedriskajā apspriešanā,
  • LIZDA iestājas par to, lai padomju ieviešana augstskolu pārvaldē būtu pašu augstskolu ziņā,
  • aicinājums studentiem piedalīties studiju noslēguma darbu konkursā “ATSPĒRIENS”.

“LIZDA Vēstnesis”  2021. gada ziemas numurs šeit!