Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Gatavi 2021./2022. mācību gadam

Šonedēļ valdībā apstiprināts noteikumu projekts par 2021./2022. mācību gada sākuma, beigu un brīvdienu laikiem.

Nākamais, 2021./2022. mācību gads Latvijas skolās sāksies 2021. gada 1. septembrī.
1.– 8. klasēm un 10. – 11. klasēm mācību gads noslēgsies 2022. gada 31. maijā.
9. klašu skolēniem – 14. jūnijā,
12. klašu beidzējiem – 21. jūnijā.
Pirmais semestris ilgs no 2021. gada 1. septembra līdz 21. decembrim;
Otrais semestris 1. – 8. klasē un 10. – 11. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 31. maijam; 9. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 14. jūnijam; 12. klasēm – no 2022. gada 5. janvāra līdz 21. jūnijam.
Ja mācību gada laikā iestāsies situācijas, kuras iepriekš nevarēja paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ vismaz vienu nedēļu nav iespējams pilnvērtīgi nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes vadītājs, saskaņojot ar dibinātāju, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. – 8. klasēm un 10. – 11. klasēm.
Noteikumos ietvertas divas izmaiņas. Ja līdz šim noteikumi 9. un 12. klasēm noteica divus atšķirīgus datumus – kad beidzas mācības (parasti tas bija maija vidus) un kad beidzas mācību gads, – tad turpmāk noteikts būs tikai mācību gada beigu datums, norāda ministrijā. Tas ļaus izglītības iestādēm 9. un 12. klašu beidzējiem līdz pat mācību gada beigām patstāvīgi plānot mācību procesa norisi, tostarp noteikt mācību priekšmetu (kursu) īstenošanas laikus, konsultāciju un individuālā darba laikus. Turklāt turpmāk visiem 9. un 12.klašu skolēniem, arī tiem, kas atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, vērtējumi mācību priekšmetos (kursos) būs iegūstami, uzlabojami un izliekami līdz mācību gada beigām saskaņā ar izglītības iestādē apstiprināto mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību.