Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Atkārtoti pieprasa risināt vienreizējo piemaksu jautājumu augstākās izglītības iestāžu pedagogiem pandēmijas radīto zaudējumu kompensēšanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atkārtoti pieprasa Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM) risināt vienreizējo piemaksu jautājumu augstākās izglītības iestāžu (AII) pedagogiem COVID-19 pandēmijas radīto zaudējumu kompensēšanai.

Atsaucoties uz Finanšu ministrijas 20.05.2021. atbildes vēstuli LIZDA par nepieciešamību nekavējoties izmaksāt piemaksas augstskolu un koledžu pedagogiem, IZM ir vadošā valsts pārvaldes iestāde izglītības nozarē, kuras funkcijās ietilpst AII pedagogu jautājumu izvērtēšana un optimālākā risinājuma meklēšana, t.sk., jautājumā par AII pedagogu piemaksām COVID-19 apstākļos.

LIZDA uzskata, ka neizmaksājot AII pedagogiem piemaksas pandēmijas radīto zaudējumu kompensēšanai, tiek piemērota atšķirīga attieksme un prakse dažādām pedagogu grupām, jo gan skolu, gan pirmsskolas izglītības pedagogiem COVID-19 vienreizējās piemaksas tika izmaksātas. Tādejādi attiecībā uz AII pedagogiem netiek ievērots Latvijas Republikas Satversmes 91.pantā nostiprinātais tiesiskās vienlīdzības princips, kas nozīmē, ka vienādos faktiskajos un tiesiskajos apstākļos izturēšanās ir jābūt vienādai (Visi cilvēki ir vienlīdzīgi likuma un tiesa priekšā. Cilvēka tiesības tiek īstenotas bez jebkādas diskriminācijas.), kā arī Darba likuma 7.panta pirmā daļa, kas nosaka, ka ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības uz darbu, taisnīgiem, drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem, kā arī uz taisnīgu darba samaksu.

Atgādinām, ka AII pedagogi ievēroja Ministru kabineta aicinājumu strādāt attālināti, lai mazinātu Covid-19 izplatību. Līdz ar to, līdzīgi kā citām pedagogu grupām, radās papildus mājsaimniecības izdevumi, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai bija nepieciešams izmantot personīgos līdzekļus, lai iepirktu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus.

LIZDA pieprasa IZM atkārtoti lemt jautājumu par papildu finansējuma piešķiršanu augstākās izglītības iestādēm, lai augstskolas un koledžas varētu nodrošināt piemaksas akadēmiskajam personālam.