Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicina izglītot skolēnus par arodbiedrību kustības būtību

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības mudināta, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicinājusi savus biedrus pedagogus 2022. gada maijā 5. līdz 12. klašu skolēniem noorganizēt atklātās stundas par tēmu “Vai Tu zini, kas ir arodbiedrība?”, ar mērķi izglītot par darbinieku tiesībām sevi aizstāvēt ar arodbiedrības palīdzību un popularizēt arodbiedrību nozīmi mūsdienās.

LBAS priekšsēdētāja vietniece Anda Grīnfelde: “Izpratne par to, kas ir arodbiedrība, ir jārada bērniem jau ģimenē un skolā. Bērniem ir jāsaprot, ka, tāpat kā vecāki rūpējas par viņiem ģimenē, tā arodbiedrība rūpējas par viņu vecākiem darbā. Arodbiedrības ir jāuztver līdzīgi kā apdrošināšanas polise darba vietā, lai gan mūsdienās arodbiedrības nozīme sniedzas jau daudz tālāk par darbinieku tiesību aizstāvību. Arodbiedrības biedri ir vienoti labbūtībai darba vietā visos tās aspektos, kā, piemēram, – motivācija darbam, profesionālā pilnveide, ģimenes un darba dzīves saskaņošana u.c. Tāpēc ir svarīgi, ka visās Latvijas skolās skolēni tiek informēti par to, kas ir arodbiedrība, un tiek aicināti noskaidrot vecāku attieksmi pret to, lai novērtētu arodbiedrību lomu un stiprinātu sociālā dialoga nozīmi.”