Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicina piemaksas par attālināta studiju procesa nodrošināšanu Covid-19 apstākļos veikt nekavējoties, negaidot augstskolu un koledžu gada pārskatu iesniegšanu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) atzinīgi novērtē, ka Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotajā informatīvajā ziņojumā “Ar Covid-19 pandēmijas izplatību saistīto zaudējumu atlīdzināšana augstākās izglītības iestādēm” paredzēts nodrošināt vienreizējas piemaksas augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam par attālināta studiju procesa nodrošināšanu Covid-19 pandēmijas apstākļos, taču aicina neveidot atšķirīgu attieksmi pret augstāko izglītības iestāžu pedagogiem un veikt izmaksu nekavējoties, negaidot augstskolu un koledžu gada pārskatu iesniegšanu.

LIZDA vērš uzmanību, ka 22.03.2021. IZM darba grupā pieņemtais lēmums par to, ka jautājums par COVID-19 radīto zaudējumu kompensēšanu AII tiks skatīts tikai pēc augstskolu un koledžu gada pārskatu iesniegšanas, novilcinās piemaksu saņemšanu AII pedagogiem līdz akadēmiskā gada beigām, vai pat līdz 2021. gada rudenim. Apzinot nozarē strādājošos, kā arī vēršot uzmanību uz to, ka dažādām sabiedrības grupām tiek maksāti pabalsti COVID-19 pandēmijas radīto zaudējumu kompensēšanai, LIZDA pieprasa neveidot atšķirīgu attieksmi pret AII pedagogiem, un atbalstīt vienreizējo piemaksu izmaksu nekavējoties, negaidot augstskolu un koledžu gada pārskatu iesniegšanu. Vienreizējās piemaksas AII pedagogiem būtu jāizmaksā neatkarīgi no COVID -19 pandēmijas radīto zaudējumu kompensācijas aprēķiniem augstskolām un koledžām pēc gada pārskatu iesniegšanas.

Augstākās izglītības iestāžu pedagogi, līdzīgi kā citas pedagogu grupas, attālinātā mācību procesa nodrošināšanai ir izmantojuši personīgos līdzekļus, lai iepirktu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju rīkus. Tāpat arī ir radušās papildus mājsaimniecības izmaksas, ir patērēts vairāk laika, lai sagatavotos tiešsaistes nodarbībām utml. LIZDA uzskata, ka lēmums atlikt piemaksu izmaksāšanu AII pedagogiem līdz augstskolu un koledžu gada pārskatu iesniegšanai, veicinās nevienlīdzību un diskrimināciju, atšķirīgas attieksmes piemērošanu dažādām pedagogu grupām.