Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicina Saeimas deputātus un premjeru atbalstīt LIZDA rosināto izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) nosūtījusi vēstuli Saeimas deputātiem un Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, oficiāli pamatojot LIZDA demisijas pieprasījumu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai.

Balstoties uz Ministru kabineta (MK) iekārtas likuma 20. panta pirmo daļu, kas nosaka, ka  ministru no amata var atbrīvot Ministru prezidents vai, ka neuzticību ministram var izteikt Saeima, kā rezultātā saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 59. pantā noteikto ministram ir jāatkāpjas, LIZDA vēršas pie Saeimas deputātiem un Ministru prezidenta ar lūgumu rosināt izglītības un zinātnes ministres I. Šuplinskas demisiju.

 

LIZDA lūdz pieprasīt izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju, pamatojot to ar šādu prasību neizpildi:

 

 

  1. LIZDA prasība:

Uzlabot sociālo dialogu ar LIZDA un citām nozares organizācijām, veidojot  cieņpilnu, profesionālu  un konstruktīvu sadarbību. Rīkot starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmes par nozares būtiskām reformām, t.sk., normatīvo aktu grozījumiem un iesaistīt sociālos, sadarbības partnerus reformu izstrādē.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 

 

  1. LIZDA prasība:

Atcelt grozījumus  Ministru kabineta (turpmāk – MK) noteikumos Nr. 583 “Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē”. Neveikt grozījumus par kvalitatīvo un kvantitatīvo kritēriju maiņu, pārskatīt OCE indeksa aprēķina formulu. Ja netiek izpildīts iepriekšminētais punkts, tad pārskatīt pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku un veikt attiecīgus grozījumus MK noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, kas stātos spēkā no 01.09.2021.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit! 

 

 

  1. LIZDA prasība:

Nodrošināt kvalitatīvus un visos mācību priekšmetos nepieciešamos mācību līdzekļus un metodiskos ieteikumus to lietošanai 1.,4.,7.,10.klasei līdz 2020.gada decembra vidum un 2.,5.,8.,11.klasei līdz 2021.gada maijam. Nodrošināt piemaksas no valsts budžeta par papildus pienākumu veikšanu pedagogiem, kuri īsteno jauno saturu 1., 4., 7., 10. klasei. Ja tas netiek nodrošināts, pārtraukt jaunā, kompetencēs balstītā mācību satura ieviešanu, bet turpināt aprobēt un pilnveidot jauno saturu.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 

 

  1. LIZDA prasība:

Novērst  pirmsskolas izglītības iestāžu  pedagogu nevienlīdzību darba slodzē un mēneša darba algā, salīdzinot ar pārējiem pedagogiem.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 

 

  1. LIZDA prasība:

Nodrošināt atbilstošu bāzes finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, lai ieviestu kvalitatīvas pārmaiņas šajās nozarēs, kas veicinātu tautsaimniecības attīstību ilgtermiņā.

IZM atbilde un LIZDA komentārs šeit!

 

 

Vēstule Saeimas deputātiem un Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam ar pamatojumu LIZDA demisijas pieprasījumam izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai šeit!

 

 

KONTEKSTS:

LIZDA attālinātajā Padomes sēdē (25.11.2020.) izvērtēja izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas sniegtās atbildes uz LIZDA izvirzītajām prasībām. Arodbiedrības biedri no visas Latvijas secināja, ka vairums LIZDA izvirzītām prasības nav sadzirdētas un netiks pildītas. LIZDA biedri lēma pieprasīt izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas demisiju.

LIZDA Padome novembra vidū nosūtīja izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai 15 prasības. Būtībā prasības ir LIZDA priekšlikumi Izglītības un zinātnes ministrijai par nepieciešamajām izmaiņām normatīvos aktos, kas jau ilgākā laika posmā tiek adresēti Izglītības un zinātnes ministrijai. Tostarp, par nepieciešamajiem labojumiem Ministru kabineta noteikumos, labojumiem likumprojektos, par mācību līdzekļiem, par finansējumu zinātniskajiem institūtiem, par ministres komunikācijas stilu ar nozari un citas. Izvērtējot atbildes, LIZDA biedri secināja, ka vairums no prasībām nav sadzirdētas un netiks pildītas.