Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicina steidzami veidot Valsts pētījumu programmu COVID -19 radīto seku mazināšanai

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), Latvijas  Zinātnes padome (LZP), Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) un Latvijas Rektoru padome nosūtījusi atklātu vēstuli valdībai, aicinot steidzami veidot Valsts pētījumu programmu COVID – 19 apkarošanai un seku likvidācijai.

Programma, atbilstoši COVID-19 krīzes specifikai, ietvertu pētījumu projektus veselības, viedo materiālu un inženiertehnisko risinājumu jomās, ekonomikā, sociālās un humanitārās zinātnēs. Pētniecības galvenie uzdevumi tiktu koncentrēti pašreizējās COVID-19 krīzes izraisīto problēmu un vājo posmu identificēšanā, starptautisko un vietējo pētījumu apzināšanā un koordinācijā cīņā ar COVID-19, kā arī ekonomikas stimulēšanai. Lai perspektīvā rastu ātru un konstruktīvu krīzes izraisīto seku likvidēšanu, būtiski ir īsā laikā apkopot pētījumu datus un nodrošināt pētījumu rezultātu pieejamību un rezultātu izmantošanu. Pētījumu projektu izvērtēšanai tiktu nodrošināts zinātniskais filtrs – ekspertu grupas atbilstoši tematiskajai jomai.

Saeimas atbildīgās komisijas un apakškomisijas kopsēdē (21.04.2020) uzsvērts, ka zinātniskajiem institūtiem, augstskolām un uzņēmumiem ir kopējas pētnieciskās idejas un iestrādnes, kuras izpildvarai  būtu lūgums steidzamības kārtā atbalstīt. LZP tiek meklēti veidi, kā vislabāk apkopot informāciju par iesniegtajām idejām, aicinot pētniekus vairāk sadarboties un realizēt kopīgas idejas.

 

LIZDA priekšsēdētāja INGA VANAGA:

 

“Mēs varam lepoties ar Latvijas zinātniekiem, kuri tik īsā laikā un ar stipri ierobežotiem resursiem paveikuši tik nozīmīgu darbu, lai varētu veikt pētījumus un izstrādātu tirgū realizējamus produktus Covid – 19 izplatības mazināšanai. Mūsu zinātnieki konkurē ar citu valstu kolēģiem, kur zinātne tiek krietni lielākā mērā atbalstīta, tāpēc svarīgi steidzami izveidot jauno VPP un piešķirt atbilstošu finansējumu šogad un turpmākajiem gadiem.”

 

Šādas Valsts pētījumu programmas izveidei un īstenošanai šogad nepieciešami 5 -7 milj. eiro, un katru nākamo gadu – 10 milj. eiro. Šādai programmai jābūt finansētai ilgtermiņā, tāpēc, pieņemot lēmumu, ir svarīgi vienoties par principiem ilgtermiņa finansējumam, lai zinātnieki varētu plānot savu darbu, informēt sadarbības partnerus un lemt par prioritārajām aktivitātēm.

 

Ne mazāk svarīgs faktors ātrai lēmumu pieņemšanai par labu šādas pētniecības programmas izveidei un finansēšanai ir Latvijas zinātniskās konkurētspējas saglabāšana un attīstīšana – Eiropas Savienības valstu zinātnieki sadarbībā ar valstu valdībām jau aktīvi pēta COVID-19 epidemioloģiju, sekas un iespējamos risinājumus. Latvijas zinātnieki īsā laikā un ierobežotu resursu ietvaros ir paveikuši būtisku darbu, kas pierādāms jau realizētās inovācijās un sagatavotā bāzē jauniem pētījumiem. Tas kārtējo reizi apliecina mūsu zinātnieku augsta līmeņa profesionalitāti, tāpēc mēs ceram uz ātru un atbalstošu zinātnes politikas veidotāju rīcību šādas Valsts pētījumu programmas  izveidē un finansēšanā.

Atklātā vēstule par VPP izveidi ŠEIT!