Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām izmantot iespēju apgūt digitālās prasmes

31.maijā Valsts izglītības satura centrs izsludināja jauno pieteikšanās kārtu Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Atšķirībā no iepriekšējām pieteikšanās kārtām šajā var apgūt digitālās prasmes. Ikviens strādājošais vecumā no 25 gadiem var izvēlēties kādu no piedāvātajām 412 izglītības programmām, kas aptver gan digitālās pamatprasmes, gan padziļinātu augstākā zināšanu līmeņa digitālo prasmju mācības pieaugušajiem. Pieteikties var līdz š.g. 30.jūnijam tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācību grupu komplektēšana/mācību uzsākšana tiek plānota 2021.gada augustā un septembrī.
  • Izglītības programmas piedāvā 47 izglītības iestādes visā Latvijā.
  • Tīmekļvietnē www.macibaspieaugusajiem.lv var iepazīties ar izglītības programmu piedāvājumu.
  • Projekta īstenošanas laikā (līdz 2023. gada 31. decembrim) ir iespējams mācīties divas reizes, līdz ar to aicinām rūpīgi apsvērt savu izvēli.
  • Mācības notiks attālinātā formā (izņemot profesionālās tālākizglītības programmu praktiskās daļas apguvi, kvalifikācijas prakses un kvalifikācijas eksāmena organizēšanu).
  • Lai motivētu Latvijas iedzīvotājus piedalīties izglītības programmās, projektā lielāko daļu izmaksu sedz ES fondi un valsts. Piesakoties kādā no profesionālās tālākizglītības programmām, strādājošā līdzmaksājums ir 5%, bet ES fondi un valsts finansējums sedz atlikušos 95%, savukārt izvēloties mācīties profesionālās pilnveides izglītības programmā, profesionālās izglītības programmas modulī vai studiju kursā, strādājošā līdzmaksājums ir 10%, bet ES fondi un valsts finansējums – 90%.
Aicinām izmantot iespēju apgūt digitālās prasmes ar nelielu līdzfinansējumu!