Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām pirmorganizāciju priekšsēdētājus uz apmācību semināriem! 

“Mums ir svarīgi mācīties vienam no otra, apzināt labo praksi, papildināt vienam otru, lai  stiprinātu kopējo LIZDA darbību, akcentējot to, cik nozīmīga ir pirmorganizāciju priekšsēdētāju loma,” uzrunājot vadītājus, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga mudina reģionālos līderus ņemt dalību apmācību semināros, kas notiks februārī un martā.

 

Semināru galvenais mērķis ir pieredzes apmaiņa ar kolēģiem par biedru piesaisti un sociālā dialoga veicināšanu. Semināra ietvaros būs iespēja uzklausīt komunikācijas nozares ekspertu lekciju par komunikatīvajām stratēģijām.

Apmācības notiks vairākos etapos, gan tiešās uzskaites arodorganizāciju priekšsēdētājiem, gan Rīgas,  Pierīgas novadu, tāpat arī Kurzemes, Zemgales, Latgales, Vidzemes kolēģiem.

Aicinām tos, kuri vēl nav izvēlējušies sev ērtāko apmācību laiku, to izdarīt tuvāko dienu laikā.

Apmācības norit projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” (Projekta Nr.2019/101867) ietvaros.

 

 

Pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs 

02.02.2022. LIZDA arodorganizāciju priekšsēdētāju seminārs “Pirmorganizāciju priekšsēdētāju motivācija”

03.02.2022.  – LIZDA  Kurzemes  reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

04.02.2022. – LIZDA Zemgales reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

10.02.2022. – LIZDA tiešās uzskaites arodorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

11.02.2022. LIZDA Pierīgas novadu un Jūrmalas pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

17.02.2022.  – LIZDA  Vidzemes  reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

18.02.2022. –  LIZDA  Latgales   reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

24.02.2022. – LIZDA Zemgales reģiona  pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

03.03.2022. – LIZDA  Vidzemes  reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

04.03.2022. – Rīgas AO pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

10.03.2022. – LIZDA  Latgales   reģiona pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs

17.03.2022.- Rīgas AO pirmorganizāciju priekšsēdētāju apmācību seminārs