Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Aicinām sekot līdzi LIZDA organizētai konferencei “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros”

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība aicina visus topošos esošos pedagogus, izglītības iestāžu vadītājus, augstskolu mācībspēkus, kā arī ikvienu interesentu sekot līdzi konferencei “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros”.

Konferences vieta: Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas konferenču zāle (Paula Valdena ielā 5, Rīgā)

Konferences tiešraide tiks translēta LIZDA Facebook kontā: https://www.facebook.com/arodbiedribalizda

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) jau ilgstoši vērsusi uzmanību uz skolotāju vidējo vecumu Latvijā un jauno pedagogu trūkumu nozarē. Jau 2018. gadā Starptautiskā mācīšanas un apguves pētījuma (TALIS) veiktās skolotāju aptaujas rezultāti liecināja, ka Latvijā skolotāju vidējais vecums ir 48 gadi, 51% Latvijas skolotāju ir vecāki par 50 gadiem, kas nozīmē, ka Latvijai nākamajā desmitgadē būs jānomaina katrs otrais skolotājs no pašlaik pieejamā skolotāju darbaspēka. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) veiktais pētījums liecina, ka skolotāju vidējais vecums OECD un TALIS dalībvalstīs ir 44 gadi, bet vidējais skolotāju vecumā virs 50 gadiem īpatsvars ir 34%.

LIZDA uzskata, ka visās vecuma grupās ir skolotāji, kuri profesionāli veic savu darbu. Tomēr būtiskākā problēma ir paaudžu maiņas nodrošināšana starp izglītības sistēmā strādājošajiem. Latvijas skolās ienāk jaunie profesionāļi, bet to skaits ir nepietiekams. To apliecina dati par skolotāju kopējo darba stāžu skolā. TALIS pētījuma rezultāti liecina, ka aptuveni 13% skolotāju ir darba stāžs līdz 5 gadiem, bet skolotāju ar darba stāžu no 6 līdz 10 gadiem ir divreiz mazāk. Tas nozīmē, ka darbu skolā uzsāk salīdzinoši daudz jauno profesionāļu, bet ilgtermiņā viņi neturpina darīt šo darbu.

LIZDA uzskata, ka valstiskā līmenī būtu jādomā par jauno pedagogu atbalstu, akcentējot to, kā notiek darbs ar jauno personālu skolā, kāda veida un apmēra atbalstu jaunie pedagogi saņem un sagaida, kādas ir izaugsmes iespējas un galvenie izaicinājumi jauniešu motivācijai izvēlēties pedagoga profesiju un palikt strādāt izglītības iestādēs.

LIZDA aicina ikvienu interesentu attālināti sekot līdzi konferencei “Atbalsts jaunajiem pedagogiem sociālā dialoga ietvaros”, kas notiks 2022. gada 14. decembrī no plkt. 10.00 Rīgas Tehniskās universitātes ( RTU) Zinātniskās bibliotēkas konferenču zālē.

Konferences mērķis ir apzināt un izstrādāt priekšlikumus jauno pedagogu atbalsta sistēmas izveidei, pamatojoties uz vajadzībām un ieinteresēto pušu redzējumu, un sociālo partneru sadarbības nozīmi izglītības attīstībā.

Konferences ietvaros LIZDA prezentēs veiktās aptaujas “Atbalsts jaunajiem pedagogiem” rezultātus jauno pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju skatījumā.

Tāpat tiks sniegtas Erasmus+ programmas projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” ziņojuma galvenās atziņas un rekomendācijas.

Konferencē ziņojumus sniegs arī Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Universitātes pārstāvji.

Savukārt konferences noslēgumā tiks apbalvoti LIZDA “Sociālā dialoga balvas 2022” laureāti.

Pielikumā: konferences programmas projekts.
Konference tiek rīkota projekta “Sociālā dialoga uzlabošana izglītībā – Norvēģijas un Latvijas pieredze” (Projekta Nr.2019/101867) un projekta Erasmus+ programmas projekts “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” (Projekta Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000024284) ietvaros.

09.30 – 10.00 Dalībnieku reģistrācija, rīta kafija
10.00 –  10.15  

 

Konferences atklāšana

 

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

 

Ilze Saleniece, Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece,  Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore

 

Česlavs Batņa, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētājas biedrs

 

Artūrs Zeps, Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības prorektors

10.15 –  10.45 Jauno pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju viedoklis – LIZDA aptaujas “Atbalsts jaunajiem pedagogiem” rezultāti

 

Projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” ziņojuma galvenās atziņas un rekomendācijas

 

Inga Vanaga, LIZDA priekšsēdētāja

 

 

 

Ruta Porniece, Erasmus+ programmas projekta “Atbalsta sistēmas izveide jaunajiem pedagogiem” vadītāja

10.45  – 11.30 Ziņojumi

 

 

 

 

 

“Pašvaldību pieredze atbalsta sniegšanā jaunajiem pedagogiem”

 

 

“Izglītības iestādes vadītāja loma jauno pedagogu atbalstam”

 

 

“Visiem vajag skolotājus!”

Dace Jansone, IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta direktora vietniece augstākās izglītības jomā

 

Dr. sc. admin. Ināra Dundure, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece izglītības un kultūras jautājumos

 

Dr. sc. admin. Rūdolfs Kalvāns, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidents

Dr.paed., profesore Linda Daniela, Latvijas Universitātes  Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne

11.30 – 11.45  Jautājumi un atbildes par sniegtajiem ziņojumiem 
11.45 – 12.45 Paneļdiskusija:

Kādai jābūt jaunā pedagoga profesijas rītdienai?

 

Romāns Griškevičs, LIZDA Izglītības iestāžu vadītāju padomes pārstāvis

 

Matīss Ļaudams, LIZDA Jauno pedagogu padomes priekšsēdētājs

 

Laura Vdobčenko, LIZDA Jauno pedagogu padomes locekle

 

Iveta Ratnīka,  Rīgas domes  Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja

 

Baiba Bašķere, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā

12.45 – 13.00  

Jautājumi un atbildes paneļdiskusijas dalībniekiem

 

13.00 – 13.30  

Kafijas pauze  

 

13.30 – 14.45

 

 

“Sociālā dialoga balvas 2022” pasniegšana

Konferences noslēgums

 

14.45 RTU jaunā korpusa ekskursija (pēc izvēles)