Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Anna saka PALDIES klases audzinātājai Sandrai

Anna Smona saka PALDIES Daudzeses pamatskolas 3. klases audzinātājai Sandrai Kalniņai.