Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Apbalvota LIZDA konkursa “Atspēriens” 2019. gada uzvarētāja

Par konkursa “Atspēriens” 2019. gada uzvarētāju kļuvusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes Sociālo un humanitāro zinātņu institūta absolvente Zlata Juņeviča. Konkursa žūrija ļoti atzinīgi novērtēja Z. Juņevičas izstrādāto bakalaura darbu “Izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties arodbiedrībā ietekmējošie faktori” un atbilstoši konkursa nolikumam piešķīra Z. Juņevičai 350 eiro naudas balvu no Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) Balvu fonda.

 

Bakalaura darbā Z. Juņeviča izvirzīja mērķi – noskaidrot nozīmīgākos faktorus, kas ietekmē izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties vai neiesaistīties LIZDA. Pētījumā aptaujāti izglītības iestāžu darbinieki. Pētījuma gaitā noskaidrots, ka nozīmīgākie faktori, kas ietekmē izglītības iestāžu darbinieku izvēli iesaistīties LIZDA ir materiālais un finansiālais atbalsts, atbilstošu darba apstākļu nodrošināšana, nemateriālais atbalsts. Savukārt izglītības darbinieku izvēli neiesaistīties LIZDA ietekmē uzskats, ka LIZDA nav jēgas, informācijas trūkums, u.c.  

ZLATA_JUŅEVIČA_BAKALAURA_DARBS pdf

ZLATA_JUŅEVIČA_BD_PREZENTĀCIJA ppt

 

LIZDA atgādina, ka sākusies noslēguma darbu konkursa “Atspēriens” jaunā sezona. Konkursā Latvijas augstskolu un koledžu studentiem jāizstrādā studiju noslēguma darbs (kvalifikācijas, bakalaura, maģistra, doktora) par LIZDA darbības jomām saistošiem tematiem. Labāko darbu autori saņems naudas balvas. LIZDA konkursa „Atspēriens” mērķis ir veicināt Latvijas jauniešu līdzdalību izglītības sistēmas pilnveidē, arodbiedrības darbības popularizēšanā un tās darba kvalitātes uzlabošanā. Plašāka informācija šeit.

Attēlā: Zlata Juņeviča (centrā) mirkli pēc balvas saņemšanas.  Pa kreisi –  Z. Juņevičas bakalaura darba vadītāja Dr. oec. Anda Grīnfelde, pa labi – LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga.