Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība atgādina: Budžeta līdzekļi individuālo konsultāciju sniegšanai piešķirti tikai par februāri un martu

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība vērsusies pie Ministru prezidenta, nozares ministrijām un organizācijām aicinot pagarināt izglītojamajiem sniedzamo individuālo konsultāciju termiņu vismaz uz diviem mēnešiem, jo pagaidām valsts budžeta līdzekļi pedagogu darba apmaksai par individuālo konsultāciju sniegšanu piešķirti tikai par februāri un martu.

“Uzskatām, ka, neatsākoties mācībām klātienē un ņemot vērā gan skolotāju noslogotību, gan izglītojamo akūto nepieciešamību pēc individuālajām konsultācijām, būtu ļoti svarīgi nodrošināt konsultācijas līdz pat šī mācību gada beigām,” aktualizē arodbiedrība.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) pozitīvi vērtē Ministru kabinetā ( MK) apstiprināto rīkojuma projektu „Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu , kā arī informatīvo ziņojumu par finansējuma piešķiršanu individuālo konsultāciju apmaksai vispārējās izglītības iestāžu skolotājiem un atbalsta personālam, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem Covid-19 pandēmijas laikā un aicina pagarināt izglītojamajiem sniedzamo individuālo, obligātā mācību satura apguvei nepieciešamo konsultāciju termiņu.

Ziņojumā tika noteikts konsultāciju sniegšanas laiks – 2021. gada februāris un marts. Taču LIZDA patreiz lūdz veikt grozījumus attiecīgajos normatīvajos aktos, lai nodrošinātu vispārējās izglītības iestāžu skolotāju un atbalsta personāla, kā arī profesionālās izglītības iestāžu vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotāju, kas sagatavo izglītojamos valsts pārbaudes darbiem Covid-19 pandēmijas laikā, individuālo konsultāciju norisi vēl arī aprīlī un maijā.

LIZDA atgādina, ka februārī un martā izglītības iestādēm bija jāapzina konsultāciju pieprasījums, jāsalāgo izglītības iestāžu darbinieku grafiki un skolēnu vajadzības, ņemot vērā palielināto attālinātā darba slodzi, kā arī pavasara brīvlaika ietekmi uz skolēnu iespējas saņemt konsultācijas. Patreiz LIZDA rosina no jauna apzināt izglītības iestādes, kurās būtu nepieciešams papildus finansējums individuālo konsultāciju sniegšanai turpmākajam periodam.

Tāpat LIZDA rosina MK rīkojumā paredzēt, ka pašvaldības un privātās izglītības iestādes finansējumu, kas nav izlietots līdz 2021. gada 30. jūnijam, atbilstoši pārskata ailei “Atlikums uz pārskata perioda beigām” līdz 2021. gada 31. augustam atmaksāt finansējuma sniedzējam.