Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība atkārtoti aktualizē problēmu par pedagogu vakanču mazināšanas iespējām

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) ir iepazinusies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) 2021. gada 8. oktobra atbildes vēstuli. Nesaņemot precīzas atbildes uz iepriekš izvirzītajiem problēmjautājumiem, LIZDA atkārtoti aktualizē problēmjautājumu par plānotajām pedagogu vakanču mazināšanas iespējām.

Saistībā ar pedagogu vakancēm LIZDA norāda uz Izglītības un zinātnes ministrijas 2020. gadā plānoto pētījumu un prototipa izstrādi cilvēkresursu plānošanai izglītībā (paredzamā cena 70 000 EUR bez PVN), kura mērķis ir veikt pedagogu nodarbinātības analīzi un izstrādāt prototipu izglītībā nodarbināto (pedagoģiskais personāls, izglītības iestāžu vadība, atbalsta personāls) pieprasījuma un piedāvājuma analīzei pirmsskolas izglītībā, augstākās izglītības segmentā, vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā.

IZM plānotos pētījuma rezultātus un to izmantošanu definē kā: “Veikta pedagoģiskā personāla slodzes veidošanas (slodzes veidošanas parametri tarifikācija) prakse Latvijā, vakanču analīze, skolotāju migrācija (pasniegšana vairākās izglītības iestādēs); izvērtēt optimālo pedagogu slodžu nepieciešamību jaunā vispārējās izglītības satura un standartu ieviešanai; prototipa izstrāde cilvēkresursu plānošanai izglītībā ar integrāciju Valsts izglītības informācijas sistēmā; izstrādātas rekomendācijas datu uzkrāšanas pilnveidošanai un analīzei”. IZM ir prognozējusi pētījuma īstenošanu uzsākt 2020.gadā, bet izpildes termiņu – 2021.gadā.

LIZDA uzskata, ka plānotais padziļinātās ekspertīzes pētījums politikas vai tiesiskā regulējuma izstrādei, politikas analīzei un ietekmes novērtēšanai ir ļoti nozīmīgs ieguldījums pedagogu darba slodzes un algas modeļa pilnveidošanas procesā, tāpēc lūdz IZM sniegt plašāku informāciju par pētījuma izstrādes stadiju vai provizoriskajiem rezultātiem. LIZDA vērš uzmanību, ka “Pētījums un prototipa izstrāde cilvēkresursu plānošanai izglītībā” varētu sniegt pētījumā balstītus argumentus, lai veiktu valsts mērķdotācijas aprēķina modeļa izvērtēšanu un izvēli, atbilstoši IZM Informatīvajā ziņojumā “Par priekšlikumiem pedagogu darba samaksas finansēšanas modeļa pilnveidei” piedāvātajiem trīs modeļiem.