Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

LIZDA prasa IZM skaidru atbildi par pandēmijas piemaksu virzīšanu izglītības iestāžu darbiniekiem; piemaksu apmēru lūdz saskaņot

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) vērsusies pie nozares ministrijas par piemaksu izglītības iestādēs nodarbinātajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā. LIZDA lūdz sniegt rakstisku atbildi, vai IZM ir izstrādājusi un iesniegusi pieprasījumu piemaksu nodrošināšanai par papildu darbu un paaugstināta riska apstākļiem, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā, un, ja ir, tad sniegt LIZDA informāciju par izstrādātajiem priekšlikumiem. LIZDA atgādina, ka sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem ir būtiski ievērot labas pārvaldības principus, tāpēc lūdz steidzamības kārtā saskaņot piemaksu apmērus ar partneriem, pirms dokumentu projekti tiek iesniegti Finanšu ministrijā.

 

LIZDA lūdz sniegt informāciju par virzību jautājumā par piemaksu piešķiršanu pirmsskolu, speciālās, profesionālās, profesionālās ievirzes izglītības un vispārējās izglītības pedagogiem, interešu izglītības pedagogiem, atbalsta personālam, skolotāju palīgiem, kā arī augstākās izglītības iestāžu pedagogiem par papildu darbu un paaugstināta riska apstākļiem, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā.

LIZDA atgādina, ka 2021. gada 3. septembrī vērsās pie Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk – IZM) ar vēstuli Nr. 177 “Par piemaksu par papildu darba nodrošināšanu”, kurā LIZDA lūdza IZM noteikt piemaksu par papildu darbu izglītības iestādēs, lai varētu nodrošināt 2021. gada 17. augustā Ministru kabinetā pieņemtos noteikumus Nr. 565 “Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai””.

IZM savā 2021.gada 11.oktobra atbildes vēstulē Nr. 4-10e/21/3516 norāda, ka “Periodā kopš minētajiem noteikumu grozījumiem epidemioloģisko prasību nosacījumi ir mainījušies, tomēr izglītības iestādēs ir saglabājušās prasībās nodrošināt izglītojamo testēšanu, kā arī situācijās, kad izglītojamie ir spiesti ievērot karantīnas apstākļus, pedagogiem mācības jānodrošina gan klātienē, gan attālināti. Ievērojot papildu organizatorisko un pedagoģisko darbu apjomu, kas jāīsteno izglītības iestādē, ministrija izskata iespējas nodrošināt finansiālu atbalstu šo papildu pienākumu kompensācijai šajā semestrī, t.i. periodā līdz š.g. beigām.”

2021.gada 15.oktobrī LIZDA ar vēstuli Nr.204 “Par piemaksu izglītības iestādēs nodarbinātajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā” atkārtoti vērsās pie IZM un vienlaicīgi arī pie Ministru prezidenta, finanšu ministra, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas un Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas ar lūgumu rast iespēju izglītības iestādēs nodarbinātajiem nekavējoties nodrošināt piemaksu par

papildu darbu un paaugstināta riska apstākļiem, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ārkārtas situācijas laikā, kā arī lūdz sniegt rakstisku apstiprinājumu un argumentētu pamatojumu gadījumā, ja piemaksas netiks nodrošinātas kādai no darbinieku grupām (pedagogiem, atbalsta personālam, tehniskajiem darbiniekiem pirmskolās, profesionālās izglītības un speciālās izglītības iestādēs).

IZM savā 2021.gada 23.novembra vēstulē Nr.4-10e/21/3898 “Par piemaksu izglītības iestādes nodarbinātajiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai ārkārtējās situācijas laikā” sniedz atbildi: “Ievērojot pienākumu izglītības iestādēm īstenot papildu darbus saistībā ar epidemioloģisko nosacījumu, loģistikas un darba organizācijas procesa nodrošināšanu, ministrija ir izstrādājusi priekšlikumu par piemaksu piešķiršanu tiem izglītības iestāžu darbiniekiem, kas sākot no 2021./2022. mācību gada sākuma bija tieši iesaistīti testēšanas procesā, kā arī epidemioloģiski drošas mācību vides nodrošināšanā šajā semestrī, t.i., periodā līdz 2021. gada 31. decembrim. Minētā atbalsta nodrošināšanai nepieciešamā valsts finansējuma apmērs aprēķināts 30% apmērā no izglītības iestāžu administrācijas viena mēneša atlīdzības fonda. Paredzēts, ka piemaksa izmaksājama divas reizes, tādējādi, kopējais piemaksu fonds ir 60% no izglītības iestāžu administrācijas viena mēneša atlīdzības apmēra.”. Vēstules noslēgumā IZM uzsver: “Katrā no izglītības pakāpēm ir būtiskas izmaiņas mācību procesa nodrošināšanā salīdzinot ar situāciju pirms epidēmijas, līdz ar to ministrija turpina darbu pie turpmākiem atbalsta pasākumiem izglītības nozarei.”

Ar 2021.gada Ministru kabineta rīkojumu Nr.827 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”” piešķirti finanšu līdzekļi tikai izglītības iestāžu administrācijai un līdz šim brīdim LIZDA nav informācijas par piemaksu piešķiršanas virzību pirmsskolu, profesionālās izglītības un vispārējās izglītības pedagogiem, atbalsta personālām un tehniskajiem darbiniekiem, augstākās izglītības iestāžu pedagogiem.

LIZDA atgādina, ka sanāksmēs par šīm piemaksām tika izvirzīts priekšlikums nodrošināt tās no visa izglītības iestādes algu fonda, nevis tikai no administrācijas algu fonda. LIZDA priekšlikums ir nodrošināt piemaksas pirmsskolas, speciālās izglītības pedagogiem, skolotāju palīgiem ne mazāk kā 75% apmērā, skolu pedagogiem ne mazāk kā 20% apmērā. Augstskolu pedagogiem piemaksu izmaksāt balstoties uz principu – valsts augstāko izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam par attālināta studiju procesa nodrošināšanu, t.i. vēlētā akadēmiskā personāla skaits augstskolā un koledžā (5 002 personas) pie vidējās slodzes 0,77, saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta informāciju par amata slodzēm 2020.gadā, ko piedāvāja sākotnēji IZM.

Pamatojoties uz minēto, LIZDA lūdz sniegt rakstisku atbildi, vai IZM ir izstrādājusi un iesniegusi pieprasījumu piemaksu nodrošināšanai par papildu darbu un paaugstināta riska apstākļiem, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu ārkārtējās situācijas laikā, un, ja ir, tad sniegt LIZDA informāciju par izstrādātajiem priekšlikumiem. Pamatojoties uz 2022.gada 5.janvārī LTV raidījumā “Šodienas jautājums” ministres A.Muižnieces pausto viedokli, ka piemaksu pieprasījums tiks iesniegts Finanšu ministrijā 2022.gada 7.janvārī, LIZDA uzsver, ka sadarbībā ar sociālajiem un sadarbības partneriem ir būtiski ievērot labas pārvaldības, procesu caurskatāmības principus, tāpēc lūdz steidzamības kārtā saskaņot piemaksu apmērus ar partneriem, pirms dokumentu projekti tiek iesniegti Finanšu ministrijā.