Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

Arodbiedrība vērš uzmanību: veselības apdrošināšanas polises izglītības iestāžu darbiniekiem ir 19, bet nav 18 pašvaldībās

Veicot aptauju par pašvaldības nodrošinātajām sociālajām garantijām izglītības iestāžu darbiniekiem, Latvijas Izglītības un zinātnes arodbiedrības (LIZDA) rīcībā ir nonākusi informācija, ka daļā pašvaldību izglītības iestāžu darbiniekiem netiek nodrošinātas veselības apdrošināšanas polises.

Saskaņā ar saņemto informāciju par 43 pašvaldību nodrošinātajām sociālajām garantijām:

1) veselības apdrošināšanas polises tiek nodrošinātas 19 pašvaldībās (Bauskas novada pašvaldībā, Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā, Dienvidkurzemes novada pašvaldībā, Gulbenes novada pašvaldībā, Jelgavas novada pašvaldībā, Jūrmalas valstspilsētas pašvaldībā, Kuldīgas novada pašvaldībā, Ķekavas novada pašvaldībā, Liepājas valstspilsētas pašvaldībā, Limbažu novada pašvaldībā, Mārupes novada pašvaldībā, Ogres novada pašvaldībā, Olaines novada pašvaldībā, Ropažu novada pašvaldībā, Salaspils novada pašvaldībā, Saulkrastu novada pašvaldībā, Smiltenes novada pašvaldībā, Valmieras novada pašvaldībā, Ventspils valstspilsētas pašvaldībā);

2) daļēji tiek nodrošinātas (nodrošinot daļai izglītības iestāžu darbinieku (ir pedagogiem, nav tehniskajiem darbiniekiem un medicīnas personālam) vai daļēji sedzot polises izmaksas ar līdzmaksājumu vai nodrošinot veselības apdrošināšanas polises tajās pašvaldības administratīvajās vienībās, kurās tās bija pirms apvienošanās administratīvi teritoriālās reformas ietvaros) 6 pašvaldībās (Augšdaugava novada pašvaldībā, Ādažu novada pašvaldībā, Cēsu novada pašvaldībā, Jēkabpils novada pašvaldībā, Rīgas valstspilsētas pašvaldībā, Tukuma novada pašvaldībā);

3) netiek nodrošinātas 18 pašvaldībās (Aizkraukles novada pašvaldībā, Alūksnes novada pašvaldībā, Balvu novada pašvaldībā, Dobeles novada pašvaldībā, Jelgavas valstspilsētas pašvaldībā, Krāslavas novada pašvaldībā, Ludzas novada pašvaldībā, Līvānu novada pašvaldībā, Madonas novada pašvaldībā, Preiļu novada pašvaldībā, Rēzeknes novada pašvaldībā, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldībā, Saldus novada pašvaldībā, Siguldas novada pašvaldībā, Talsu novada pašvaldībā, Valkas novada pašvaldībā, Varakļānu novada pašvaldībā, Ventspils novada pašvaldībā).

 

Saskaņā ar Izglītības likuma 52.panta pirmo prim daļu (pedagogiem) un Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 37.panta pirmo daļu (tehniskajiem darbiniekiem, medicīnas personālam) pašvaldība kā izglītības iestādes dibinātājs ir tiesīgs nodrošināt darbinieku veselības apdrošināšanu.

Darbs izglītības iestādēs ikdienā ir saistīts ar paaugstinātu psihoemocionālo slodzi un šobrīd Covid-19 infekcijas izplatības laikā arī ar augstu risku darbinieku drošībai un veselībai, kas ietekmē arī vispārējo veselības stāvokli. Izglītības iestāžu darbinieki ir būtiskākais resurss, lai pašvaldība varētu nodrošināt vienas no likumā “Par pašvaldībām” noteiktās funkcijas – gādāt par iedzīvotāju izglītību – izpildi. Darba devēja apmaksāta veselības apdrošināšanas polise ir darba devēja iespēja parūpēties par izglītības iestāžu darbiniekiem, uzlabojot darbiniekiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un motivējot darbiniekus preventīvi rūpēties par savu veselību.

LIZDA pateicas tām pašvaldībām, kas ir radušas iespēju izglītības iestāžu darbiniekiem nodrošināt veselības apdrošināšanas polises, un aicina pašvaldības, kurās veselības apdrošināšanas polises netiek nodrošinātas, rast iespēju izglītības iestāžu darbiniekiem tās nodrošināt.