Facebook
Twitter
Youtube
Instagram
Draugiem.lv

ASV vēstniecības Latvijā pārstāvji viesojas LIZDA birojā

Lai uzzinātu Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) viedokli un nostāju jautājumos, kas skar izglītības reformas Latvijā, pedagogu atalgojumu, LIZDA birojā viesojās ASV vēstniecības Latvijā Politikas un ekonomikas nodaļas padomniece Šeila Šembera (Sheila Shamber) un eksperte ekonomikas jautājumos Aļina Jefremova.

 

 

Ar ASV vēstniecības pārstāvēm tikās LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga un LIZDA eksperte augstākās izglītības, zinātnes un ārējo sakaru jautājumos  Dita Štefenhagena. Pēc tikšanās LIZDA priekšsēdētāja I. Vanaga uzsvēra, ka saruna aizritēja lietišķā gaisotnē.

INGA VANAGA, LIZDA priekšsēdētāja:

“ASV vēstniecības pārstāves interesējās par reformām izglītības nozarē, jautāja viedokli par budžeta projektu. Tikšanās laikā diskutējām par pedagogu profesijas prestižu, skolu tīkla optimizāciju, augstākās izglītības un zinātnes bāzes finansējuma nepietiekamību, pirmsskolas pedagogu nevienlīdzību nodarbinātībā, iekļaujošās izglītības aktualitātēm, sociālā dialoga problēmjautājumiem, pedagogu vakancēm un profesionālo izdegšanu, starptautisko institūciju ieteikumiem izglītības nozarē. ASV vēstniecības pārstāves bija ļoti ieinteresētas. Katrā ziņā tas ir patīkami, ka ASV vēstniecības pārstāvjiem ir patiesa  interese par notiekošo nozarē un kā klājas šo pārmaiņu laikā pedagogiem un zinātniekiem, kuriem reformas jārealizē ikdienā!”